Odsherred har laveste sygefravær i Østdanmark

09/03/2012 12:38

Odsherred Kommune

I 2010 var sygefraværet nede på 10,99 dage i gennemsnit for de kommunalt ansatte, og det er laveste antal sygedage i Østdanmark. Med knap 11 dages sygefravær i gennemsnit blandt de cirka 3000 ansatte i Odsherred Kommune i 2010 lå kommunen i førertrøjen, hvad angår laveste sygefravær i Østdanmark.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Statistikken viser, at Læsø Kommune havde det absolut laveste sygefravær i 2010 med 8,81 sygedag i gennemsnit, og at fire andre kommuner også lå under 10 årlige sygedage: Skive med 9,61, Nordfyns med 9,70, Mariagerfjord med 9,73 og Varde med 9,78. Det er således de jyske og fynske kommuner, som har lavest sygefravær, og Odsherred ligger med det 27. laveste sygefravær blandt alle landets 98 kommuner, som nævnt med det laveste blandt kommunerne øst for Storebælt.

- Det er en positiv bekræftelse på, at vores bevidste indsats for at bringe sygefraværet ned bærer frugt. Min forventning er, at Odsherred Kommune i 2011 og 2012 vil fortsætte nedgangen i sygefraværet, blandt andet fordi vi sammen med ledere og medarbejdere i samarbejdsudvalg har sat massivt ind på at forholde os aktivt til vores fravær. Vores udgangspunkt har ikke været at gøre sygefravær til at større problem, end det er. I stedet har vi sat fokus på trivsel, fordi vi tror på, at god trivsel automatisk mindsker sygefraværet, siger kommunaldirektør Lars Holte.

Trivsel på job og i fritiden
I et stort projekt med overskriften ”Fra sygefravær til trivselsnærvær” har Odsherred Kommune uddannet trivselsguider og har på andet år et såkaldt trivselsprogram, hvor medarbejderne på tværs af arbejdssted kan tage hinanden under armen og gå i teatret, biografen eller få andre kulturelle oplevelser uden for arbejdstiden, da det er dokumenteret, at trivsel fremmer arbejdsglæde og engagement og mindsker sygefraværet.

Derudover sættes ind på arbejdsmiljøet mod stress og for at skabe sunde arbejdspladser og vaner med bl.a. rygestopkurser, løbemotion, kommunens egen motionsklub for alle ansatte m. v. Ligeledes har kommunen indført 1-5-14 modellen, hvor lederen systematisk viser den syge nærvær på første, femte og 14. sygefraværsdag.
 

Mest Læste

Annonce