Odsherred Kommune arbejder for et Psykiatriens Hus lokalt

11/02/2013 14:02

Odsherred Kommune

Formålet er at bevare et lokalt behandlingstilbud i et samarbejde mellem kommunen og Region Sjælland, når psykiatrien flytter fra Nykøbing til Slagelse. Studietur til Silkeborg for at høre om erfaringerne her.

Odsherred Kommunes Social- og Sundhedsudvalg og Børne- og Uddannelsesudvalg arbejder nu sammen på at danne et beslutningsgrundlag for etablering af en slags Psykiatriens Hus i
Odsherred, når Region Sjælland lukker de sidste psykiatriske sengepladser og behandlingsmuligheder i 2015 og flytter dem til Slagelse.

Målet er at bevare et lokalt behandlingstilbud til sindslidende i et samarbejde mellem kommunen og Region Sjælland. Udgangspunktet er Region Sjællands psykiatriplan, og inspirationen er hentet fra Silkeborg Kommune, hvor man har etableret et samarbejde mellem Region Midtjylland og kommunen om forskellige behandlings- og rehabiliteringstilbud til sindslidende, og hvor også jobcentret og kommunens egen socialpsykiatri indgår.

Embedsmænd og politikere fra Odsherred besøger Psykiatriens Hus i Silkeborg på en studietur tirsdag den 19. februar. 

Lang vej til Slagelse

- Når Regionen lukker behandlingspsykiatrien og sengepladserne ude i Annebergparken helt ned, bliver psykisk skrøbelige borgere i Odsherred meget mere udsatte. Det er umenneskeligt at forlange at psykisk syge borgere skal rejse frem og tilbage mellem Odsherred og Slagelse, siger

social- og sundhedsudvalgsformand Michael Kjeldgaard. 

- Odsherred har mange psykisk skrøbelige mennesker og faktisk er Nykøbing jo et godt eksempel på en by og et lokalsamfund, som er rummeligt. Vi skal huske på, at psykisk skrøbelige mennesker ikke nødvendigvis er syge hele tiden, mange af dem klarer sig for det meste ret godt. Men når deres sygdom bryder ud og overvælder dem, er det vigtigt, at der er et sted i nærheden, hvor de kan ride stormen af, indtil det værste er overstået, siger Michael Kjeldgaard. 

Udvikling af nærpsykiatrien 

Udvalgsformanden påpeger, at der i Odsherred i forvejen er en veludviklet socialpsykiatri, som er godt med på mange områder. I Regionen er man samtidig optaget af at udvikle nærpsykiatrien, og hvordan man kan lave fremskudte enheder eller et mere fremtidssikret bud på en moderne behandlingspsykiatri. 

- Både Region og Kommune har en stærk forpligtigelse til at hjælpe de svageste og udsatte borgere. Psykisk sygdom skal tages mindst ligeså alvorligt som fysisk sygdom, siger Michael Kjeldgaard. 

Målet er at fremkomme med en model for en helhedspsykiatri, som afhjælper borgernes psykiatriske vanskeligheder hurtigt og ubesværet sådan, at de vender tilbage som aktive og raske samfundsborgere. Tilbuddet skal både rette sig mod børn, unge og voksne samt børn af og pårørende til sindslidende.

Projektbeskrivelsen skal blandt andet tage stilling til organisering, samarbejdsformer, placering, anlægs- og driftsudgifter, som så kan indarbejdes i kommunens budget for 2014 og kommende år.

Fra de to udvalg er udpeget henholdsvis formand for Social- og Sundhedsudvalget Michael Kjeldgaard (S) og Jørgen Revsbech-Hansen (V) og Gitte Hededam (S) og Steen Friis (Odsherred-Listen) fra Børne- og Uddannelsesudvalget til en projektarbejdsgruppe, som skal fremlægge resultatet af overvejelserne for Byrådet på politikdage i maj eller juni i år.

Billede: Region Sjælland samler de psykiatriske behandlingstilbud inklusive Sikringen i Slagelse fra 2015, og Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland ophører herefter. Nu ønsker kommunen at bevare et lokalt behandlings- og rehabiliteringstilbud. Foto af hovedbygningen ved

Grønnegården i Annebergparken.

Mest Læste

Annonce