Træningscenter samarbejder med private

11/03/2013 13:44

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune har siden nytår haft samarbejde med de tre private fysioterapiklinikker i kommunen, Asnæs Fysioterapi & Træning, Vestervangen 52 i Asnæs, Klinik for Fysioterapi ved Kirsten Hansen, Nykøbing og Vig Fysioterapi & Fitness ved Bo Egeberg, vig Hovedgade 35 i Vig.

Hertil henvises borgere, som ikke er opereret, men hjemsendt fra sygehus med en genoptræningsplan, og endvidere kan henvises borgere til de private klinikker i træningsteamets spidsbelastningsperioder.

Det nye samarbejde skyldes en beslutning, som Social- og Sundhedsudvalget tog sidste år om at afprøve en model, hvor en del af de kommunale træningsopgaver løses i privat regi.

Ud af de årligt cirka 1200 genoptræningsforløb anslår afdelingsleder Anita Haag, at maksimalt en femtedel, 200-250 borgere, vil blive henvist til en privat fysioterapeut.

Det vil typisk dreje sig om genoptræning af knæ, skuldre og ryg i kortere forløb, hvor selvtræning er omdrejningspunktet.
Etårig forsøgsperiode

Der er foreløbig tale om en etårig forsøgsperiode, som herefter skal evalueres.

- Det er de ukomplicerede og lettere patientforløb, vi kan henvise til de private fysioterapeuter, hvorimod mere komplicerede forløb, som også kræver kontakt til andre aktører, fx jobcenter og hjemmepleje eller tværfaglige ydelser med brug af ergoterapi ikke for nuværende er hensigtsmæssigt at henvise til private fysioterapeuter, siger Anita Haag.

Såvel Ældrerådet som Handicaprådet har haft forslaget i høring i november sidste år og taget det til efterretning.

Reglerne om transport med Flextrafik og eventuel transportrefusion følger de samme regler som ved brug af kommunens eget træningscenter, og det er gratis for borgerne at benytte de private klinikker efter henvisning fra Træningsteamet. Udgifterne til ordningen anslås i 2013 at være 250.000 kr.
 

Mest Læste

Annonce