50 nye pladser på succesfuldt ADHD-projekt

12/09/2011 10:33

Randers Kommune

Randers Kommune har haft stor succes med at hjælpe ledige med ADHD i uddannelse og beskæftigelse, og derfor har projektet "Beskæftigelsesfremme for Voksne med ADHD" nu fået en ekstrabevilling fra Vækstforum Midtjylland. De ekstra midler gør det muligt at udvide indsatsen med yderligere 50 pladser.

Siden 2008 har Jobcenter Randers arbejdet med udvikling af nye metoder til at skabe beskæftigelse og uddannelse for ledige med ADHD. Projektet har indtil videre skaffet 32 ud af 100 deltagere i uddannelse og beskæftigelse, og blandt andet Servicestyrelsen har i den nationale handlingsplan for ADHD ladet sig inspirere af erfaringerne i Randers.

Derfor har Vækstforum Midtjylland nu besluttet at bevilge yderligere 3 millioner kroner til projektet, som kører frem til udgangen af 2012.

- Vores vigtigste opgave er selvfølgelig at udvikle værktøjer til at skaffe voksne med ADHD i uddannelse og beskæftigelse. Men den del der handler om, at vi på Jobcenteret bliver dygtige til at spotte borgere med ADHD og tør arbejde aktivt med skjulte psykiatriske problemstillinger som eksempelvis ADHD, er ligeledes en central del af udviklingsarbejdet, siger projektleder Jakob Terp.

Store muligheder i tværfagligt samarbejde

I byrådet i Randers Kommune er der stor fokus på projektet. Og formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Leif Gade, ser store muligheder i, at man fra Jobcenterets side kaster sig ud i tværfaglige udfordringer, som blandt andet omfatter psykiatrien:

- Det er velkendt, at der på landsplan er alvorlige flaksehalse på det psykistriske område. Det er en udfordring, som også indvirker på beskæftigelsesområdet, da mange ledige og sygedagpengemodtagere må vente alt for længe på udredning og behandling. Ethvert tværfagligt tiltag er derfor velkomment, og jo i øvrigt helt i tråd med de politiske visioner bag kommunalreformen og det nye kommunale jobcenter, lyder det fra Leif Gade.

Hjælp til flere forsikrede ledige
Med de nye midler bliver det muligt at udvide projektet. Målet er nemlig, at flere a-kasse forsikrede ledige i det kommende år bliver en del af projektet. Indtil videre har især ledige på kontanthjælp og sygedagpengemodtagere haft glæde af indsatsen. Men på Jobcenteret er man overbevist om, at der også blandt de forsikrede ledige er mange, for hvem ikke-diagnosticeret ADHD er en barriere for fastholdelse.

Udover psykiatrisk udredning og behandling, deltager projektdeltagerne i et kursusforløb specielt rettet mod de sociale adfærdsvanskeligheder, borgere med ADHD ofte oplever, når de møder kolleger og arbejdsgivere. Kurset efterfølges af praktikforløb og arbejdsprøvning, hvor blandt andet mentorordning, psykologhjælp og samtalegrupper er blandt de tilbud, der gives til de ledige.

Foruden Vækstforum Midtjylland, som fordeler midler fra Den Europæiske Socialfond, har ADHD-projektet i Randers modtaget støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje til særlige indsatser.


FAKTA

ADHD er en opmærksomheds- og impulsivitetslidelse, der medfører koncentrationsbesvær og problemer med at håndtere bl.a. temperament og uovervejede handlinger.

Der forventes at være omkring 100.000 voksne med ADHD i Danmark. Hovedparten af disse er ikke diagnosticeret.

ADHD er ofte en barriere for gennemførelse af uddannelse og varig beskæftigelse. Derfor ender mange voksne med ADHD i ledighedskøen eller i ”svingdørsproblematikken”, d.v.s. mange kortere arbejdsforløb der ofte skyldes samarbejdsproblemer.

ADHD behandles medicinsk og psykosocialt med kurser i f.eks. social færdighedstræning. Projektet i Randers kombinerer de to behandlingsformer med tilbud om bl.a. mentorhjælp og andre individuelle tiltag der støtter op om deltagernes praktik- og uddannelsesforløb.

Mest Læste

Annonce