Behov for bedre tandhjælp til socialt udsatte

Velfærd

08/12/2014 10:54

Suleman Haider

Flere kommuner i landet samarbejder med frivillige foreninger om at tilbyde gratis tandlægehjælp til socialt udsatte. Men som man kan læse i en kronik i dagens udgave af Politiken, er opgaven for stor til, at de frivillige kan løse den alene, og derfor må mange leve med konstante smerter i årevis. Randers Kommune bakker op om, at der er behov for at ændre på tandlægesystemet i Danmark.

”Vi er i Randers Kommune meget opmærksomme på socialt udsattes tandproblemer, for det er et stort problem. Det er også baggrunden for, at vi samarbejder med den frivillige forening ”Børsterne” for at kunne tilbyde gratis tandhjælp dér, hvor de allermest udsatte hører til. Det samarbejde har gjort en kæmpe forskel for mange udsatte, men vi må også erkende, at opgaven er for stor til, at frivillige kan løse den alene,” siger Kasper Fuhr Christensen, der er formand for socialudvalget i Randers Kommune.

Han er dermed på linje med ”Børsternes” formand Vitus Jordan, der sammen med lederen af den kommunale tandpleje i Randers Kommune, Lars Høvenhoff, gør opmærksom på socialt udsattes tandproblemer i en kronik i dagens udgave af Politiken.

Ligesom Randers har fx også Aalborg, Odense, Ballerup og København foreninger, der tilbyder gratis tandhjælp til de allermest udsatte. Foreningerne består af frivillige tandplejere, tandlæger og klinikassistenter, og de har på landsplan behandlet godt 4.000 mennesker. Men foreningerne vurderer, at over 100.000 udsatte mennesker har brug for tandhjælp.

I Randers har man valgt en model, hvor ”Børsterne” primært tilbyder behandling på det kommunale værested ”Perron 4”. Her har foreningen et tæt samarbejde med medarbejderne, og det er afgørende for, at behandlingen kan lykkes. Mange udsatte døjer nemlig med stor tandlægeskræk, og her er samarbejdet med til at skabe den nødvendige tryghed hos den enkelte patient. Modellen er samtidig med til at sikre, at de som har størst behov for hjælp og som personalet samtidig vurderer kan følge et behandlingsforløb, bliver valgt ud. Der er dog stadig ventetid og i øjeblikket står knap 50 på venteliste.

”Nogle af de her mennesker har haft kroniske smerter i 10-15 år. Det gør et kæmpestort indtryk. Samtidig er de enormt flove over, at deres tandsæt ser ud, som det gør. Og de dårlige tænder udgør ikke bare en social barriere i deres kamp for at komme på ret køl igen, men også for deres sundhed, fordi det er umuligt at spise sundt, når man ikke kan tygge maden.” siger Kasper Fuhr Christensen.

Forbedrede tilskudsmuligheder løser ikke problemet

Mulighederne for at få støtte til tandbehandling i det etablerede tandlægesystem er ellers blevet forbedret markant i de seneste år. Og Randers er faktisk den kommune i landet, der flittigst giver tilskud. Således har Randers Kommune udbetalt støtte for godt 1.1 millioner kroner i 2013 og foreløbigt 1.5 millioner kroner i 2014. Men generelt har de forbedrede tilskudsmulighed ikke fået de udsatte grupper til at strømme til tandlægen. Ifølge en netop offentliggjort opgørelse fra Kommunernes Landsforening (KL), blev der således kun brugt 47 af de 180 millioner, der i 2013 var afsat til tilskudsordningen.

At pengene ikke bliver brugt undrer dog ikke de to forfattere af kronikken. De peger blandt andet på, at det nuværende tandlægesystem med veludsmykkede venteværelser, sterile klinikker og stringente behandlingsforløb slet ikke kan håndtere socialt udsatte. Og de foreslår forskellige løsningsmodeller. Kasper Fuhr Christensen opfordrer til, at man bruger de frivillige foreningers erfaringer til at videreudvikle det nuværende tandlægesystem.

”Det er et alvorligt problem, at vi i Danmark har et tandlægesystem, der udelukker den del af befolkningen, der har allermest brug for hjælp. Det skal vi have gjort noget ved. Her synes jeg, at Børsterne har nogle interessante bud på, hvordan problemet kan løses. Og jeg er helt enig i, at der er brug for, at vi får ændret på tandlægesystemet i Danmark, så de allermest udsatte også får den tandbehandling, de har brug for. Det kræver blandt andet, at de kan få smertelindrende behandling i miljøer, hvor de føler sig trygge, ligesom vi bliver nødt til at se på det nuværende tilskudssystem, der er så bureaukratisk, at mange udsatte desværre opgiver at bruge det. Her er jeg enig med kronikkens forfattere i, at tandlægehjælp burde være en del af det gratis sundhedssystem,” siger han.

Mest Læste

Annonce