CO2-udledningen halveret i Randers

Bæredygtighed

27/09/2013 10:37

Freja Eriksen

FN’s klimapanel IPCC offentliggør i morgen den første del af deres nye klimarapport. Efter de første forlydender vil rapporten konkludere, at 98 procent af verdens forskere er enige om, at de igangværende klimaændringer er menneskeskabte. Når det er tilfældet, kan verden også gøre noget ved klimaændringerne. Det handler især om nedbringelse af CO2-udledningen. I Randers har et målrettet arbejde allerede halveret udledningen fra 2007 til 2012. Det er blandt andet sket ved en omlægning på byens kraftvarmeværk, som dermed er Danmarks første større værk, der udelukkende benytter biomasse.

Siden Randers Kommune i 2007 tiltrådte, Ålesund- erklæringen, sammen med de nordiske venskabskommuner Lathi, Västerås, Akureyri og Ålesund, er det gået stærkt med at nedbringe CO2-udledningen. Kort efter borgmesterens underskrift på erklæringen kunne Randers Kommune præsentere en klimaplan med en målsætning om at nedbringe udslippet med 75 procent frem mod år 2030.

”Randers skal være en grøn og klimarigtig kommune. Hvis vi vil kunne se vores børn og børnebørn i øjnene, er det nødvendigt at gøre noget. Gør vi det ikke, efterlader vi problemerne til de næste generationer," siger borgmester Henning Jensen Nyhuus.

”Netop for at bekæmpe klimaforandringerne har vi i Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune vedtaget en række tiltag, og vi kan se at det giver resultater. Men vi er kun ved begyndelsen, vi vil i Randers nå endnu længere. Det er jeg overbevist om,” siger Kasper Fuhr Christensen, formand for Miljø og Teknikudvalget i Randers Kommune.

Bred klimaindsats skaber resultater

Der er opsat solcelleanlæg på de kommunale bygninger, nye områder er blevet udlagt til vindmøller, og gadelysene bliver skiftet til LED-lamper. Der er i det hele taget stort fokus på at opnå besparelser på den kommunale energiregning ved at optimere de tekniske installationer. Sidst men ikke mindst har energiselskabet, Verdo, omlagt produktionen på byens kraftvarmeværk. Randers har dermed Danmarks første større kraftvarmeværk, der udelukkende fyrer med biomasse. Samlet set betyder det, at Randers Kommune i dag har en CO2-udledning på 3,5 tons per indbygger. Samt 1,5 tons udledning fra landbruget. Det er en halvering siden 2007. Resultatet indbringer Randers en førsteplads blandt landets kommuner med den laveste CO2-udledning.

100 procent biomasse

I 2009 ombyggede energiselskabet Verdo det kulfyrede kraftvarmeværk på Randers Havn til at kunne fyre med biomasse. I dag producerer selskabet udelukkende klima-venlig el og varme. ”Efter nogle års arbejde med indfasning af biomasse producerer vi i dag el og varme med så godt som 100 procent biomasse. Vi bruger kun kul ganske få timer, som nødvendig backup for biomassen ,” fortæller divisionsdirektør hos Verdo Produktion, Henrik Bøgh Nielsen. Kraftvarmeværket i Randers er dermed det eneste større kulfyrede værk i Danmark, der er blevet ombygget til at producere grøn-energi. Verdo har en grøn profil og tilbyder grønne løsninger inden for flere energiområder.

”Det har derfor været en naturlig omstilling for virksomheden. Og vi har hele vejen igennem forløbet haft et godt samarbejde med kommunen for at finde løsninger til gavn for miljøet ,” siger Henrik Bøgh Nielsen.

Målet skal nås

For at nå målet i den kommunale klimaplan fortsætter Randers arbejdet med at nedbringe CO2-udledningen. Målet er nået, når den samlede udledningen af CO2 er reduceret til to tons per indbygger.

”Internationale beregninger viser, at man globalt kan holde sig under en to graders temperaturstigning, hvis man følger denne grænse for CO2-udledningen,” forklarer klimakoordinator Lars Bo Jensen fra Randers Kommune.

For at nå målet, mangler der at blive opsat endnu nogle planlagte vindmøller. Der skal fokus på transportområdet, og så vil kommunen også give råd og vejledning til, hvordan borgerne kan tænke mere klimarigtigt i de enkelte hustande.

”Sammen med Energitjenesten er vi eksempelvis på vej med et tilbud til nogle af de mindre byer i kommunen,” fortæller Lars Bo Jensen.

Mest Læste

Annonce