Folkeskoleelever skal vide mere om erhvervsuddannelserne

Ledelse

11/06/2013 15:26

Randers Kommune

Gymnasiet er ikke den eneste mulighed, når der skal vælges ungdomsuddannelse. Det vil Munkholmskolen i Randers Kommune gerne vise elever i folkeskolen med et nyt projekt. I samarbejde med Tradium samt Social og Sundhedsskolen i Randers får eleverne allerede fra 7.

klasse nye valgfag, hvor undervisningen foregår på ungdomsuddannelserne. Onsdag den 12. juni bliver forældre og elever orienteret om de nye muligheder.

Statistikken taler sit tydelige sprog. 16 procent af en årgang fra grundskolen i Randers ender med at stoppe på den valgte ungdomsuddannelse og skifte til en anden. Det har naturligvis både store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Ved at tilbyde flere forløb på Munkholmskolen udover de obligatoriske introkurser og praktikker, der i forvejen er fra 8. – 9. klasse, håber man på Munkholmskolen, at eleverne vil fortage et mere kvalificeret valg - og ikke skal ud i et omvalg.

”Det er en stor beslutning, at vælge ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Jo mere viden eleverne har om deres egne evner, og hvilke muligheder uddannelserne kan give dem, jo mere sikre bliver de i valget,” fortæller Ann Taul Andersen, der er leder af UU-Randers, som vejleder eleverne til det rigtige valg af uddannelse.

Tidligere karrierevejledning

Skolebestyrelsen og ledelsen på Munkholmskolen har valgt at projektet skal gælde fra næste skoleår. Her vil eleverne, som en del af Undervisningsministeriets udviklingskoncept Ny Nordisk Skole, få tilbudt valgfag på ungdomsuddannelserne allerede fra 7. klasse. To gange i løbet af et skoleår vil eleverne blive undervist på enten Tradium eller Social og Sundhedsskolen i Randers. I tiden før og efter valgfaget vejledes eleverne af UU-vejlederen og undervises af Munkholmskolens lærere i kendskab til arbejdsmarked og erhvervsliv.

”Projektet er et ekstra tilbud, som skolens ledelse og skolebestyrelse har valgt at satse på. Vi har valg at gå i samarbejde med Tradium og Social- og Sundhedsskolen, fordi vores erfaring viser, at mange elever og forældre, egentlig ikke ved, hvilke muligheder, der er på erhvervsuddannelserne. Samtidig stifter eleverne bekendtskab med gymnasiet igennem de obligatoriske introforløb,” forklarer Annette Roed, skoleleder fra Munkholmskolen.

Ny Nordisk skole er et koncept, hvor skoler og dagtilbud landet over får støtte og vejledning til at afprøve nye tiltag, der kan resultere i at styrke samarbejdet mellem institutionerne for at lette børnenes overgange mellem de forskellige institutioner.

Annette Roed lægger i den forbindelse vægt på, at det lokale projekt gælder for alle overbygningseleverne fra 7. klasse – 9. klasse.

”Filosofien er, at jo flere grene af ungdomsuddannelserne, eleverne stifter bekendtskab med, jo større chance er der for, at de træffer det rigtige valg. Derfor har vi besluttet at tilbuddet også skal gælde for 7. klasse,” tilføjer hun.

En del af kommunens uddannelsespolitik

Randers Kommune har vedtaget en uddannelsespolitik, der ligesom på landsplan har det mål at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Og man er godt på vej. 92,7 procent af de unge, der afsluttede 9. klasse i 2011, ser alle ud til at få en ungdomsuddannelse. Det er en markant fremgang i forhold til perioden 2002 – 2009, hvor den tilsvarende procentandel lå på mellem 84,2 – 88 procent.

”Vi har på flere fronter samarbejdet med de forskellige uddannelser, og vi løfter i flok. Vi arbejder derfor til stadighed på at styrke samarbejdet mellem kommunen, gymnasier og erhvervsskoler. En større sammenhæng mellem grundskolen og ungdomsuddannelser vil helt sikkert klæde de unge mennesker bedre på. Derfor har vi også valgt at være med i et KL-projekt, sammen med 25 andre kommuner, for netop at skabe denne sammenhæng. Tankerne i Ny Nordisk Skole og projektet på Munkholmskolen er en naturlig forlængelse af dette,” siger skolechef Torben Bugge.

Han glæder sig over den interesse og opbakning, der er fra alle sider i forhold til at løse opgaven.

”Uden det meget engagerede personale og den engagerede ledelse på både folkeskolerne og ungdomsuddannelserne kan succesen ikke lade sig gøre,” tilføjer han.

Lærere og forældre vil få mere viden

Projektet på Munkholmskolen forventes ikke kun at være til gavn for eleverne. Folkeskolens lærere og ungdomsuddannelsens undervisere vil ifølge skoleleder Annette Roed også få stor glæde af projektet.

”De vil komme til at lære af hinandens undervisning. Det vil også være med til at styrke sammenhængen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Ligesom elevernes forældre også vil blive præsenteret for de muligheder, der er i erhvervsuddannelserne”, fortæller hun.

Den dimension har også betydning for lederen af UU-Randers, Ann Taul Andersen.

”Forældrene og folkeskolelærerne er vigtige samarbejdspartnere for UU-vejlederen. Vejledning er en dynamisk proces, og de unge påvirkes og rådgives af mange omkring dem, der ikke har samme viden som en professionel vejleder.

Uddannelsessystemet og jobmulighederne har ændret sig radikalt de sidste 25 år, og det er netop vejlederens opgave og job at være opdateret på dette. Projektet giver mulighed for at udfordre alle elever, og samarbejde tættere med lærerne og forældrene - alt sammen til gavn for eleverne, og på sigt for samfundet, hvis vi på den måde kan reducere omvalget,” slutter hun.

Orienteringsmøde for elever og forældre

Onsdag den 12. juni kl. 19.00 bliver forældre og elever fra Munkholmskolen orienteret om den nye mulighed for 7. – 9. klasserne, der to gange i løbet af et skoleår vil få mulighed at få valgfag på de to ungdomsuddannelser – Tradium og Social og Sundhedsskolen. Orienteringsmødet finder sted på Tradium, Minevavej 57

Mest Læste

Annonce