Forskningsprojekt hjælper vanskeligt stillede børn

22/05/2012 12:13

Randers Kommune

Pædagoger i Randers Kommune er med i et forskningsprojekt, som skal give udsatte børnehavebørn en bedre platform til resten af livet. Projektet er samtidig med til at øge fællesskabet for både børn og voksne i de kommunale børnehavner.


Randers Kommune deltager i forskningsprojektet VIDA – Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud. Projektet, der løber over tre år, er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning. Målet er at finde ud af, hvordan dagtilbuddene bedst tager hånd om socialt udsatte børn. Personalet i børnehaverne har derfor lige nu travlt med at afprøve en række nye arbejdsgange og metoder.

Alle børn med i fællesskabet

I den randrusianske børnehave Nyvang har projektet allerede haft den effekt, at der er kommet et stærkere fællesskab mellem pædagoger og forældre. Ligesom det er lykkedes at få rystet børnene bedre sammen. Sidstnævnte oplever pædagogerne hver morgen, når de holder fællessamling med børnene.

”Tidligere når vi holdt fællessamling, var der altid enkelte af børnene, som var urolige og rejste sig. Nu er det lykkedes at få alle med,” fortæller pædagog Sophie Lagoni.

Helt konkret har pædagogerne i samarbejde med forældrene kigget nærmere på, hvordan børn får den bedste indlæring. Her fandt man frem til, at de urolige børn, alle var meget aktive børn, der gerne vil bevæge sig. I stedet for at sidde stille og fortælle historier ved fællessamlingerne begyndte man derfor at have fokus på bevægelse med eksempelvis dans, rim, remser og klapperytmer.

”Historierne kan for så vidt stadig være de samme, men det er en anden måde at fortælle dem på. Det betyder, at vi kan fastholde de urolige børn til samlingen, frem for at de pludselig går fra fællesskabet,” fortæller Sophie Lagoni.

Børnehaven Nyvang har samtidig indført en samlingstavle, hvor børnene hver dag på skift, skal vise den aktuelle dag med ugedag, dato og vejrsymboler. Det bliver dermed også muligt for de børn, som har svært ved det talte sprog, at være med i fællesskabet.

Øget samarbejde med forældrene

En stor del af de børnehaver, som er med i VIDA-projektet, arbejder også konkret med at få en øget inddragelse af forældrene. Det sker blandt andet ved, at de får forskelligt materiale med hjem.

”Vi har i øjeblikket en bog, som børnene får med hjem til deres forældre. Det er en historie, som vi bruger til samlingerne. Barnet har så mulighed for at tale med forældrene om den, inden der dagen efter er fremlæggelse til samlingen,” siger Sophie Lagoni.

Hun forklarer, at det sker for at arbejde aktivt med barnets sprog, ligesom det er med til at styrke forældrenes kendskab til, hvad der sker i børnehaven. Hensigten er blandt andet, at forældrene bliver en større del at barnets hverdag i børnehaven. Og dermed får et større ejerskab til, hvad der sker i børnehaven. Derfor inddrager pædagogerne også forældrene i flere temauger og aktivitetsdage end tidligere.

”Forældrenes engagement smitter af på barnet, som selv får en helt anden tilskyndelse til at være aktiv og tage positivt mod nye udfordringer,” slutter Sophie Lagoni.

Midtvejskonference

Ifølge den internationale forskning er et øget samarbejde med forældrene et eksempel på, hvordan børnehaverne kan ruste de vanskeligt stillede børn til en bedre fremtid. Og de første evalueringer fra VIDA-projektet viser netop, at det betaler sig at gøre en mere målrettet indsats. Det vil forskerne fra Aarhus Universitet fortælle mere om, når de foreløbige resultater bliver præsenteret på en konference den 24. maj i København. Projektet kører herefter videre frem til sommeren 2013.

”Vi forventer at kunne opnå positive effekter af en tidlig indsats i de dagtilbud, der deltager i VIDA-projektet. Det gør vi ved at arbejde vidensbaseret og uddanne det pædagogiske personale, som deltager i projektet, til at omsætte viden i praksks. Pædagogerne arbejder således med nye og innovative måder, som kan styrke børns læring - og også få de udsatte børn med i fællesskabet,” forklarer projektleder for VIDA, lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Bente Jensen.

VIDA-Projektet fokuserer på at undersøge om kvaliteten kan højnes, sådan at deltagelsen i dagtilbud fremmer udsatte børns trivsel og læring. Målet er også at dokumentere effekten af den tidlige pædagogiske indsats, som VIDA projektet tilbyder. VIDA-projektet har været i gang siden sommeren 2010. Indtil nu er pædagogerne blevet uddannet i at bruge viden fra internationale forskningsresultater og teorier om udsathed i praksis.

Udover Randers Kommune er Brøndby, Gentofte og Horsens Kommuner også med i projektet. 7000 børn og 120 daginstitutioner deltager.

Billedtekst: Mohammed, Astrid, Christoffer og Caroline fra børnehaven Nyvang ved samlingstavlen. Den har været medvirkende til at flere af daginstitutionens børn tør at udtrykke sig ved fællessamlingerne. Dermed har børnehaven fået alle med i fællesskabet. Fotograf: Kenneth Lemvig Sørensen, Randers Kommune.

Mest Læste

Annonce