Kommunale medarbejdere kan gå til helbredstjek i arbejdstiden

06/11/2012 12:28

Randers Kommune

Alle 30-49-årige borgere i Randers kommune får i løbet af de næste fem år et tilbud om et helbredstjek. Direktionen i Randers Kommune har netop besluttet, at borgere, der er ansat ved Randers Kommune, kan tage helbredstjekket i arbejdstiden. Det drejer sig om ca. 3000 ud af 9000 ansatte, der er i målgruppen for helbredstjekket.

Målet er, at medarbejderne gennem et øget fokus på egen sundhed har det bedst mulige helbred og dermed også en øget livskvalitet.


I løbet af de næste fem år får 30.000 borgere et tilbud om en helbredsundersøgelse i projekt Tjek dit helbred. Blandt dem er også en del, der arbejder ved Randers Kommune. Medarbejderne får nu mulighed for at få foretaget helbredstjekket i arbejdstiden. Dermed er det nemmere at finde tid til undersøgelsen. Håbet er, at flest muligt kommunalt ansatte borgere tager imod tilbuddet fra projekt Tjek dit helbred.

Øget sundhed – øget livskvalitet
Direktør for Sundhed og Ældre, Erik Mouritsen, har været med til at træffe beslutningen i direktionen i Randers Kommune og er direktør for forebyggelsesprojektet Tjek dit helbred.

”Den beslutning, der er taget fra direktionens side, viser, at Randers Kommune som arbejdsplads er klar til at gøre sit for at støtte op om et sundhedsforebyggende projekt som Tjek dit helbred, men beslutningen sender også et signal til andre virksomheder om at følge i kommunens fodspor,” siger Erik Mouritsen og fortsætter:
”Tjek dit helbred har som mål at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme, og det er derfor vores håb, at kommunens ansatte vil tage imod tilbuddet om et sundhedstjek, og derved få mulighed for at omlægge deres livsstilsvaner på en oplyst baggrund. På sigt håber vi, at medarbejdere, der er sunde også har en god livskvalitet og såmænd også, at det kan ses i fraværsstatistikkerne,” siger Erik Mouritsen.

Om Tjek Dit Helbred
Tjek dit helbred gennemføres i årene 2012–2017 og inviterer gennem den 5-årige periode målgruppens over 30.000 borgere til et helbredstjek.
Projekt Tjek dit helbred samarbejder med Aarhus Universitet, sektion for Almen Medicin, der løbende evaluerer resultaterne af Tjek dit helbred og forsker i forebyggende indsatser og livskvalitet. Undersøgelserne foregår i Randers Sundhedscenter, der er en del af forvaltningen i Randers Kommune.
Tjek dit helbred er støttet af TrygFonden med ti millioner kroner.

Mest Læste

Annonce