Lærere bliver undervist i at få alle elever med

16/1/13 12:58

Randers Kommune

Pilotprojekt i Randers skal hjælpe lærere og pædagoger, så alle elever kan rummes i samme klasse. Det stiller store krav til lærere og pædagoger, at både den dygtige elev, eleven med læseproblemer og eleven med en lettere ADHD-diagnose skal være i samme klasse.

På fire skoler i Randers Kommune er man i gang med et pilotprojekt, hvor lærere og pædagoger bliver uddannet i at inkludere elever med særlige behov, samtidig med at de varetager undervisningen.
- Alle børn skal sikres højt udbytte af undervisningen og opleve sig som en del af fællesskabet. I den situation er det vores opfattelse, at det er vigtigt at prøve nye metoder til kompetenceudvikling, siger skolechef Torben Bugge, Randers Kommune.
Konkret foregår projektet på den måde, at pædagogiske konsulenter og psykologer observerer undervisningen for på den måde at klæde lærerne på. De observerer klassen, samspillet i klassen, lærerens undervisning og lærerteamets arbejde.
Ud fra observationerne får skolepersonalet nye redskaber og hjælp til at tackle de situationer, de står med i hverdagen. Teori og viden bliver omsat til praksis øjeblikkeligt.
Initiativet får ros af professor i pædagogik og centerleder ved Aarhus Universitet Niels Egelund, der mener, at hvis kravet om øget inklusion skal blive en succes, så er det nødvendigt at give lærerne mere viden.
- Set i det lys er klasseobservationer det helt rigtige værktøj. Det bliver alt for sjældent brugt, siger han.
Pilotprojektet foregår på Fårup Skole, Bjerregrav Skole, Vestervangsskolen og Tirsdalens Skole.
Det er planen, at erfaringerne fra de fire skoler efterfølgende skal bruges på kommunens øvrige skoler.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce