Lærere og elever til kamp mod røg

05/02/2013 10:32

Randers Kommune

Lærere, der bliver uddannede som rygestop coaches, og undervisningsforløb om røg og tobak på skoler og uddannelsesinstitutioner skal i fremtiden få unge i Randers til at slukke cigaretterne.

Det nye projekt, som Randers Kommune laver i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, hedder ”Ung uden røg,” og skal fra næste skoleår og to år frem reducere antallet af unge rygere.

Sundhedsprofilerne, som regionerne lavede i 2010, viser, at 25% af de 15årige i Randers Kommune ryger. Kommunes mål er at få 10 % af de unge til at slukke cigaretterne i de kommende år, og den opgave glæder Nørrevangsskolen i Randers sig til at være med til at løfte:

”Vi vil gerne hjælpe eleverne til et voksenliv uden røg, da vi ved, hvor meget det præger elevernes sundhed og økonomi, at de kvitter tobakken ,” forklarer Peter Sabroe, der er skoleleder på Nørrevangsskolen. Som en direkte konsekvens af at skolen deltager i projektet, har alle lærerne i januar 2013 droppet cigaretterne i arbejdstiden:

Rygekultur går i arv
”Vores mål er at blive en røgfri skole, og derfor skal lærerne selvfølgelig gå forrest og være gode rollemodeller for eleverne. Tidligere stod enkelte lærere sammen med de ældste elever og røg udenfor skolens område i pauserne, men de er slut nu. Vi ser frem til at gå i gang med at uddanne rygestop coaches på skolen, som skal gøre elever og lærere klogere på, hvordan vi laver et sundere undervisningsmiljø uden røg i fremtiden,” fortæller Peter Sabroe.

Sebastian Boisen, der går i 8. klasse, er formand for elevrådet. Han er derfor medlem af skolebestyrelsen og har været med til at diskutere det nye projekt ”Ung uden røg”

”Der er alt for mange elever i de ældste klasser, der står og ryger foran skolen. De er rollemodeller for de yngste elever, og på den måde bærer de ældre elever en rygekultur videre til de yngre elever. Desuden er rygning usundt, og jeg er sikker på, at både elever og lærere får et bedre helbred og føler sig bedre tilpas, når de forhåbentlig stopper med at ryge, efter de har deltaget i dette projekt” siger Sebastian Boisen.

Nyt samarbejde skaber røgfrie miljøer
Randers Sundhedscenter laver kurser for unge om rygestop i Sundhedscentret, men forsøger med ”Ung uden røg” at gå nye veje:

”Vi tror på, at dette projekt vil lykkes, fordi processen sker helt tæt på de unge. Lærere og elever kender hinanden og ved, hvordan og hvornår man kan sætte ind i forhold til den enkelte ryger, der enten gerne vil stoppe med at ryge eller er i farezonen for at begynde med at ryge. Det nye og banebrydende er også, at Randers Sundhedscenter og skolerne og ungdomsuddannelserne fremover skal samarbejde på lige fod om at udvikle nye metoder, der får de unge til at kvitte cigaretterne, og det bliver spændende,” forklarer Jannie Martensen, projektleder for ”Ung uden røg” i Randers Kommune

Fakta
Projektet ”Ung uden røg” sættes i gang i marts måned 2013 og slutter i oktober 2015.

Målgruppen for projektet er unge, der er i høj risiko for at begynde at ryge, da de er bosat i områder eller er tilknyttet uddannelsesinstitutioner, hvor mange ryger.

I projektperioden indføres forebyggende undervisning i skolerne 7.8 og 9. klasser samt på uddannelsesinstitutionerne, og der uddannes quitcoaches, som afholder kurser tæt på de unge.

Foruden Nørrevangsskolen samt10.klassecentret deltager Randers Ungdomsskole, Hobrovejens Skole, Randers Produktionshøjskole, Randers Social og Sundhedsskole og Bysekretariatet iprojektet.

Hvert fjerde år sender Region Midtjylland og kommunerne et spørgeskema ud til tilfældigt udvalgte borgere om deres sundhed og trivsel. Svarene bruger kommunerne til at lave sundhedsprofiler, som de bruger til at udvikle nye sundhedstilbud som eksempelvis ”Ung uden røg.” Pengene til projektet har Randers Kommune fået via midler fra Satspuljen.

Mest Læste

Annonce