Lene Andersen ny miljø- og teknikdirektør i Randers

24/02/2012 09:54

Randers Kommune

På et ekstraordinært byrådsmøde torsdag 23. februar 2012 udpegede Randers Byråd Lene Andersen som miljø- og teknikdirektør. Både borgmester Henning Jensen Nyhuus og formand for miljø- og teknikudvalget Kasper Fuhr Christensen er meget glade for byrådets beslutning.

”Det er en meget erfaren person, der nu går forrest i udviklingen af miljø- og teknikområdet i Randers Kommune. Lene Andersen har både et indgående kendskab til Randers Kommune og har samtidig en stærk plan for, hvordan Miljø og Teknik forvaltningen kan bidrage til den samlede udvikling af kommunen,” siger Henning Jensen Nyhuus.

Lene Andersen har været konstitueret i stillingen som miljø- og teknikdirektør siden januar 2011. Hun blev udvalgt blandt 22 ansøgere til stillingen.

I sin ansøgning lagde Lene Andersen vægt på, at hun især vil sætte retning for, hvordan Miljø og Teknik kan arbejde med at styrke Randers by som et naturligt centrum med en unik historisk betydning og stemning, landsbyernes intakte liv og forskellige udtryk, Gudenåen og de mange muligheder og naturperlerne i Randers Kommune som helhed. Samtidig understregede hun vigtigheden af, at forvaltningen leverer fuld service på erhvervsområdet.

Lene Andersen er født og opvokset i Fredericia. Hun er uddannet cand. oecon fra Aarhus Universitet i 1987 og indledte sin karriere i Vejle Amtskommune i 1988. Siden har Lene Andersen arbejdet i bl.a. ældresektoren og i Økonomi i Borgmesterens afdeling, Aarhus Kommune.

I 1999 blev hun ansat som forvaltningschef for teknik og miljø, skat og inkasso samt økonomi i Nørhald Kommune og var også stedfortræder for kommunaldirektøren. I 2006 blev Lene Andersen udpeget som chef for det såkaldte sammenlægningssekretariat i forbindelse med sammenlægningen af kommuner til Randers Kommune. Året efter blev hun udnævnt til chef for Byråds- og direktionssekretariatet i Randers Kommune, hvor hun arbejdede frem til udgangen af 2010. Fra januar 2011 hed stillingsbetegnelsen konstitueret miljø og teknikdirektør.

”Det har været et fantastisk år, hvor jeg har været konstitueret som direktør. Jeg har nydt det, ikke mindst fordi medarbejderne i Miljø og Teknik er engagerede, seriøse og interesserede. Jeg er meget glad for, at jeg nu får mulighed for at fortsætte mit arbejde,” siger Lene Andersen.

Direktøren for Miljø og Teknik er ansvarlig for: Sekretariat, Plan og Byg, Natur og Miljø, Veje og Bygninger, Randers Spildevand A/S og forvaltningens driftsafdeling.

Mest Læste

Annonce