Nyt center for hjerneskadede åbner i Randers

Velfærd

31/07/2013 15:35

Freja Eriksen

Randers Kommune samler nu alle sine rehabiliteringstilbud til senhjerneskadede i ”Hjernecenter Randers”. Det nye center åbner til september og vil blandt andet betyde et langt mere sammenhængende rehabiliteringsforløb for senhjerneskadede og deres pårørende.

Et mere sammenhængende rehabiliteringsforløb og en enklere hverdag for senhjerneskadede og deres pårørende. Det er målet, når Randers Kommune til september åbner et nyt center for senhjerneskadede.

Centeret, der kommer til at hedde ”Hjernecenter Randers”, samler alle de kommunale rehabiliterings-, genoptrænings-, undervisnings-, vejlednings- og aktivitetstilbud på samme adresse. Samtidig vil en senhjerneskadet fremover få en samlet rehabiliteringsplan sådan, at forløbet bliver mere overskueligt end i dag, hvor et rehabiliteringsforløb kan bestå af mange forskellige planer.

Et stort skridt

”Hjernecenter Randers er et led i en samlet plan, vi har lagt for udviklingen på senhjerneskadeområdet i Randers Kommune. Ved at samle alle tilbud på ét sted når vi et stort skridt på vejen mod at sikre borgere en højt specialiseret, effektiv og sammenhængende behandling på senhjerneskadeområdet,” siger Aage Stenz, der er formand for sundhed- og ældreudvalget i Randers Kommune.

Omkring 100 borgere i Randers får hvert år en hjerneskade, som kræver rehabilitering. Og forløbene bliver ofte komplicerede, fordi mange aktører sætter gang i indsatser undervejs. Siden Randers Kommune i 2007 overtog opgaven på senhjerneskadeområdet fra Region Midtjylland, har man derfor arbejdet med at gøre forløbene enklere for borgerne.

Hjernecenter Randers

Hjernecenter Randers kommer til at ligge på Bakkevej 1 og vil bestå af neuroundervisning, sprog- og taleundervisning, fysio- og ergoterapi, forløbskoordination, hjemmevejledning og aktivitetstilbuddet Ståstedet.  Derudover bliver der en åben cafe båret af frivillige, et kreativt værksted, et tilholdssted for brugerorganisationer (hjerneskadeforeningen og schleroseforeningen), et motionsrum, et billardrum og en have. 

Bedre faglig sparring

Det nye Hjernecenter Randers bliver fremover omdrejningspunktet for hele rehabiliteringsforløbet. Samtidig kan hver borger altså nu nøjes med at skulle forholde sig til én samlet rehabiliteringsplan. Og udvikling vil ifølge Aage Stenz sikre en højere faglig kvalitet af behandlingen.

”Én ting er, at vi på den her måde gør det lettere og mere overskueligt for borgeren. Men det bliver bestemt også en kæmpe fordel for det faglige personale, at det hele nu er samlet. De kan lettere koordinere indsatsen om den enkelte borger. Og med den samlede rehabiliteringsplan vil den enkelte behandler også lettere kunne se, hvad andre har sat i gang. Endelig bliver hver medarbejder en del af et større fagligt miljø, hvor de lettere kan udveksle erfaringer med hinanden,” siger han.

Positiv social effekt

Ud over egentlige behandlingstilbud kommer Hjernecenter Randers som nævnt også til at bestå af forskellige aktivitetstilbud. Der bliver blandt andet et motionsrum, et billardrum, en cafe og en have tilknyttet. På den måde får senhjerneskadede og deres pårørende mulighed for at tage del i et netværk med andre i samme situation.

Hjernecenter Randers er klar til at tage imod de første borgere i begyndelsen af september.

Mest Læste

Annonce