Randers får millionbeløb til at forbedre behandlingen af unge med stofmisbrug

Velfærd

09/4/14 8:36

Freja Eriksen

Rusmiddelcenter Randers får godt tre millioner kroner til i løbet af de næste fem år at afprøve og udvikle behandlingen af unge, der er afhængige af hash og hårde stoffer. Pengene kommer fra en pulje, som Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har uddelt til i alt ni kommuner for at skabe bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen.

”Vi ønsker i Randers Kommune at tilbyde en effektiv behandling af unge, der er blevet afhængige af hash eller andre stoffer. Flere unge skal ud af deres misbrug, så de kan få et godt liv. Og jeg glæder mig over, at vi med pengene får mulighed for at afprøve og udvikle behandlingsmetoder, der vil kunne løfte kvaliteten af den behandling, vi tilbyder de unge,” siger Kasper Fuhr Christensen, der er formand for socialudvalget.

Randers er blandt i alt ni kommuner, der har fået del i en pulje på 26 millioner kroner fra Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Pengene går til projekter, der skal skabe bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen frem mod 2018.

Motivation, adfærd og belønning i fokus

Randers Kommune får tre millioner kroner, som vil blive brugt til at udvikle behandlingen af unge mellem 15- og 25 år med udgangspunkt i veldokumenterede metoder.

”Vi ved allerede, at det med den rette behandling og støtte kan lykkes at hjælpe unge ud af deres misbrug. Der er gode erfaringer med metoder som motiverende interview og kognitiv adfærdsterapi, og det er primært de erfaringer, vi nu vil bygge videre på og udvikle sådan, at behandlingen samlet set bliver mere effektiv,” siger Tine Horn, der er leder af Rusmiddelcenter Randers og tilføjer:

”Derudover vil vi overfor nogle unge arbejde med en vouchermodel, hvor de bliver belønnet for at fastholde behandlingen. Det har vi ikke arbejdet med før, men der er positive erfaringer med det i udlandet, og det bliver spændende at se, om det har samme effekt i Danmark.”

2000 unge i behandling på landsplan

Motiverende interview handler om at finde frem til den unges egne argumenter og motivation for at slippe ud af afhængigheden og bruge det i behandlingen, mens kognitiv adfærdsterapi handler om at få ændret de unges negative tankemønstre. Tankerne er med til ubevidst at fastholde de unge i en tro på at misbruget, og rusen vil gøre alt bedre. Og her hjælper terapien ved, at den unge får øje og bliver bevidst om tankemønsteret. Vouchermodellen går ud på fx at belønne unge med tilgodebeviser til biografen eller andet for at deltage i behandlingen.

Rusmiddelcenter Randers har i øjeblikket kontakt med omkring 60 unge, der har et misbrug af hash eller andre stoffer. På landsplan forventer Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, at omkring 2000 unge kommer i behandling frem mod 2018 som led i projekterne i de ni kommuner.

FAKTA

Bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen

Som et led i at skabe bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen i Danmark har Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold afsat 26 millioner kroner til at forbedre behandlingen af unge stofmisbrugere i alderen 15-25 år. Randers, Fredericia, Herning, Holbæk, Odense, Silkeborg, Svendborg og Aabenraa Kommuner får del i pengene.

Unge, som er afhængige af hash eller andre stoffer, bliver valgt tilfældigt til at deltage i forskellige forløbstyper. Udvælgelsen af de unge står Center for Rusmiddelforskning for.

Center for Rusmiddelforskning står også for monitorering af projekterne i de 9 kommuner, mens Socialstyrelsen skal sikre uddannelse, tværgående netværksaktiviteter med videre af de kommunale fagmedarbejdere.

 

Annonce