Randers har succes med at sortere affaldet

Bæredygtighed

17/07/2013 15:43

Freja Eriksen

Hver dag smider mange danskere metaldåser og emballage af hård plastik ud sammen med dagrenovationen. Det bliver på landsplan til et spild på titusinder af ton, der i stedet for at blive sendt til genanvendelse går op i røg sammen med husholdningsaffaldet. I Randers har man ikke siddet på hænderne og afventet regeringens resursestrategi, der skal løse op for problemet. Siden årsskiftet har Randers Kommune indkørt et nyt sorteringsanlæg, der blev officielt indviet den 23. maj og buldrer derudad med at skille glasflasker, metaldåser og plastbøtter.

Hver dag smider mange danskere metaldåser og emballage af hård plastik ud sammen med dagrenovationen. Det bliver på landsplan til et spild på titusinder af ton, der i stedet for at blive sendt til genanvendelse går op i røg sammen med husholdningsaffaldet.

I Randers har man ikke siddet på hænderne og afventet regeringens resursestrategi, der skal løse op for problemet. Siden årsskiftet har Randers Kommune indkørt et nyt sorteringsanlæg, der blev officielt indviet den 23. maj og buldrer derudad med at skille glasflasker, metaldåser og plastbøtter.

”Alt tyder på at husholdningerne i Randers Kommune har forstået budskabet. Vi modtager i hvert fald en stadig stigende mængde metal og plast sammen med glasaffaldet”, lyder det fra sektionsleder Jørgen Niemann.

God økonomi i affaldet

Randers Kommunes nye sorteringsanlæg er en udvidelse af et eksisterende flaskesorteringsanlæg. Udvidelsen, der har kostet omkring tre millioner kroner, gør det muligt at maskinsortere metaldåser fra i magnetiske og ikke-magnetiske metaller. De mange forskellige typer plast, der kan genanvendes, bliver håndsorteret efter plasttype.

”Målet er, at vi i Randers Kommune genanvender mindst 370 tons metal og 200 tons plast om året fra 2016. Det svarer til omkring halvdelen af forbruget i kommunens husstande”, fortæller Jørgen Niemann.

Sektionslederen drømmer dog allerede nu om en endnu højere udnyttelsesgrad, for det er i den grad en god forretning at sende glas og ikke mindst metal og plast til genanvendelse:

”Regnestykket ser sådan ud: I stedet for at vi skal betale 600-700 kroner pr. ton i afgift for at sende de genanvendelige materialer til affaldsforbrænding, får vi nu i stedet en indtægt på op til 4.000 kroner pr. ton metal og 400 kr. pr. ton plast, mens glas er mere eller mindre udgiftsneutralt. Vi altså både sparer og tjener penge på samme tid. Derfor er vi selvfølgelig utrolig glade for, at husholdningerne så hurtigt har taget den nye ordning til sig,” siger Jørgen Niemann.

Svar på spørgsmål om plast og metal

Bliver papir og emballage blandet?

Nej. Selvom det bliver hentet af den samme bil, ryger det ind i hvert sit kammer i skraldebilen og bliver tømt ud på Randers Affaldsterminal på hvert sit sted. Nogle biler har endda tre kamre, så de også kan hente dagrenovation. Emballagen bliver læsset af i eller ved sorteringsanlægget. Efter sorteringen bliver de enkelte materialer solgt videre. Papiret ligger i vores papirhal, indtil det bliver solgt videre.

Hvad med dåserne fra Tyskland?

Al emballage af metal må lægges i genbrugsbeholderen, bare det er skyllet rent for madrester. Det vil f.eks. sige øldåser, konservesdåser, kapsler, bægre fra fyrfadslys og metallåg fra glas. Øl- og sodavandsdåser behøver du ikke at skylle, men de skal være tømte.

Skal man kigge efter mærkningen på plastikflaskerne?

Nej, det er ikke nødvendigt. Nu må man lægge alle slags bøtter, flasker, dunke og bægre af plastik fra køkkenet i genbrugsbeholderen, bare de er rene for madrester og andet snask. Det vil sige at f.eks. yoghurtbægre, vindruebakker, isbøtter, små spande fra madvarer, ketchupflasker og shampoobøtter kan sendes til genbrug. Det er en stor udvidelse i forhold til tidligere, hvor man kun måtte lægge PET-flasker i beholderen.

Gælder ordningen også for urtepotter?

Ja, bare det værste jord er skyllet af.

Hvad så med kødbakker?

Hvis kødbakkerne er gjort rene, må du gerne lægge dem i genbrugsbeholderen. Men det er ualmindelig vigtigt, at de er gjort rene. Plastikemballagen bliver håndsorteret, når sorteringsanlægget har sorteret den fra det øvrige affald, og vores folk skal have ordentlige forhold at arbejde under.

Må man selv bestemme hvor mange af kassetterne man bruger til papir og hvor mange til emballage?

Ja, bare papiret bliver holdt adskilt fra emballagen. Og bemærk at der er fire kassetter, selvom mange kun får øje på de to af dem!

Hvad gør man hvis man ikke har plads nok til emballagen? 

Måske kunne du overveje at trykke dåserne flade og trykke luften ud af plastikflaskerne. Hvis det ikke er nok, kan du kontakte Affaldskontoret. Så finder vi en løsning.

Må man også lægge plastikposer og plastfolie i beholderen?

Nej. Plastikposer og plastfolie stopper ristene i vores sorteringsanlæg. Hvis du vil sende dine rene plastikposer og rent plastfolie til genbrug, må du en tur på genbrugspladsen, hvor du kan lægge det i beholder 22. Husk at sortere i klar og farvet plastfolie.

Må dåserne og plastikflaskerne være trykket flade?

Ja, hellere end gerne. Så får du bedre plads i din beholder, og vi sparer diesel, fordi skraldebilerne sparer nogle ture til affaldsterminalen for at læsse af.

Mest Læste

Annonce