Randers Kommune vil opføre fremtidens idrætsområde

11/2/13 9:30

Randers Kommune

Et nyskabende idrætsprojekt skal få flere til at dyrke motion og idræt. Ved Langvang Idrætscenter i Randers vil kommunen derfor etablerer et samspil mellem en ny unik multihal og det omkringliggende udearealer. Naturstyrelsens 800.000 kvadratmeter store hektar udeareal ved idrætsanlægget gøres til et attraktivt sted for både idræt og socialt ophold.

Projektet skal udvikles igennem en arkitektkonkurrence, som Lokale og Anlægsfonden støtter med 750.000 kroner.


Et særligt indrettet motionsrum for piger og kvinder, fleksible gulve og vægge der kan omstilles til forskellige idrætsgrene, et tag til skisport året rundt og et stort bakket udeareal med bl.a. opvisningsbaner til flere sportsgene, crossfit bane og små ”boldhaver”, hvor der eksempelvis kan dyrkes fodboldgolf eller krolf. Det er nogle af tankerne bag de nye faciliteter som Randers Kommune vil etablere i den nordlige bydel for at styrke områdets idrætsmuligheder.

”Vi ønsker ikke alene at skabe de optimale forhold for sports- og idrætslivet i Randers. Vi ønsker også at få flere til at dyrke motion og idræt. Derfor skal der etableres nye muligheder for at dyrke mange forskellige sportsgrene. Ligesom faciliteterne skal indrettes efter nogle nye ideer, der gør det interessant for alle at blive aktive udøvere,” forklarer Randers-borgmester Henning Jensen Nyhuus.

Multihallen bygger på en ide om at indrette dobbeltfunktioner. Det kan for eksempel være en sandgrav til både beachvolley, længdespring og trespring. Eller et børneaction hjørne med klatreklodser og madrasser på gulvet, som også kan bruges til kampsport. Derudover vil hallen blive nyskabende med Danmarks første indendørs High-rope bane – til denne særlige form for klatring. Disse faciliteter bliver kombineret med nye attraktive træningsmuligheder for atletikken. Imens atleterne kan træne på gulvarealet, kan klatrene svinge sig i loftet. Udenfor på Naturstyrelsens 800.000 kvadratmeter store areal rundt om hallen vil der ligeledes blive lagt op til nye muligheder for at dyrke motion.

”Målet er at lave en stor sammenhængende inspirerende idrætsfacilitet, som er i stand til at udviske grænser. Vi vil sammentænke aktiviteterne indendørs med det udeliv og de træningsmuligheder, der er uden for hallen. Hele området skal ses som en helhed, hvor man på tværs af alder, køn, etnisk baggrund, idrætslig formåen og aktivitet kan samles om en fælles interesse - idræt og motion. Hele familien skal kunne følges ad til idræt, træne sammen eller med hver sin idrætsaktivitet. Naturen og idrætsfaciliteterne skal smelte sammen og skabe fremtidens idrætsrum, til gavn for de mange og på tværs af alle forskelligheder,” fortæller Morten Arvidsson, der som elitechef i Randers Kommune arbejder aktivt for at realisere projektet.

Ros fra idrætsforsker
Danskerne er i de senere år blevet bedre og bedre til at motionere. Tal fra Idrættens Analyseinstitut viser, at der aldrig har været så mange danskere, der dyrker motion, som der er nu. Men tallene viser også, at der stadig er 36 procent af de voksne og 24 procent af børnene, der ikke er aktive. Ved at gentænke idrætsfaciliteternes indretning er det målet at påvirke den statistik.

På Syddansk Universitet, center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, sidder, Cand. Scient, Jens Høyer-Kruse, og nikker anerkendende til projektet i Randers. Han forsker til dagligt i blandt andet sammenhængen mellem idrætsfaciliteter og idrætsaktiviteter.

”Mange af de gængse idrætsfaciliteter – nye såvel som gamle – henvender sig primært til børn og unges idrætsvaner. Det er åbne rum uden mulighed for afskærmning, hvor man bliver set og ser på andre under aktiviteterne. Ønsker man for eksempel at få flere kvinder med anden etnisk baggrund og handicappede til at dyrke idræt, er der uden tvivl brug for en anden tankegang og indretning af vores idrætsfaciliteter”, siger han

Støtte fra Lokale og Anlægsfonden
Randers Byråd har bevilliget 20 millioner kroner til Langvang Multihal. Hertil skal tillægges minimum et tilsvarende beløb, som kommunen vil søge finansieret ved hjælp fra fonde således, at man kan få hele området i spil. Lokale og Anlægsfonden har sagt god for at medfinansiere en arkitektkonkurrence. Det har fonden gjort med henvisning til at projektet læner sig op ad tre af deres særlige indsatsområder: Udvikling af idrætsfaciliteter, der er særligt attraktive for piger, faciliteter til idræt og bevægelse i udsatte boligområder samt faciliteter til det aktive udeliv.

”Der er tale om en enestående mulighed for at udvikle en spændende idrætsfacilitet og et fantastisk udeareal på det gamle øvelsesterræn. Tanken om igennem en helhedsplan at skabe og udvikle nye idrætsaktiviteter og muligheder for rekreativt ophold for lokalområdet er set med Fondes briller helt rigtig, og vil være et eksempel på den rigtige vej frem for andre kommuner med lignende planer for større områder,” siger Torben Frølich, der er direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Arkitektkonkurrencen forventes afsluttet i slutningen af 2013. Efter en prækvalifikationsrunde vælges fire til fem arkitektteams til at udvikle deres idéer i fase et af konkurrencen. Herefter udpeges et eller to arkitektteams til at gå videre til den anden fase. I alt koster arkitektkonkurrencen 1,5 mio. kr. at afvikle. Randers Kommune og Lokale og Anlægsfonden støtter hver med 750.000 kr.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce