Randers: Nej til landsdækkende rejsekort

10/02/2012 11:46

Randers Kommune

Rejsekortet er i sin nuværende form en for dyr investering, mener Miljø- og Teknikudvalget for Randers Kommune. Indførelsen kan medføre massive besparelser på busafgange i stedet for at blive den effektivisering, der kan forbedre den kollektive trafik.


Det har været på vej i mere end 10 år og efter mange test er det elektroniske rejsekort indført hos flere af landets regionale trafikselskaber. Hos Midttrafik har bestyrelsen bedt de medejende kommuner i Region Midtjylland om deres holdning til en eventuel tilslutning af rejsekortet. Randers Kommunes Miljø- og Teknikudvalg behandlede i går sagen, og her var der hos politikerne enighed om at sige nej til rejsekortet i den nuværende form.

- I Randers prioriterer vi den kollektive trafik og synes som udgangspunkt, at ideen om et fælles landsdækkende billetsystem er en god ide. Men sådan som tingene er skruet sammen på nuværende tidspunkt bliver det ikke en fordel for de rejsende. Blandt andet derfor kan vi ikke bakke op om det i denne omgang. Miljø- og Teknikudvalget opfordrer derfor Midttrafik til at indlede nye forhandlinger med Rejsekort A/S for at få reduceret udgifterne, siger udvalgets formand Kasper Fuhr Christensen.

Rejsekortet er et nyt billet- og betalingsmiddel samlet i et elektronisk kort. Det kan bruges i hele landet i busser, tog og metro. Rejsekortet fungerer ved, at kunden checker ind ved rejsens start, ved skift, og når rejsen slutter. Undervejs kan kunden frit stige om imellem de forskellige offentlige transportmidler. Slut er det med bekymring om billetter og takstsystemer.

Siden 2008 har Midttrafik spurgt de kommuner, der er med i Midttrafik om holdningen til rejsekortet. Den har været positiv, men der har været uenighed om en klar anbefaling. Derfor besluttede Midttrafik at arbejde videre hen mod at indføre Rejsekortet, når systemet havde bevist, at det virker i stor skala, og når alle kommunerne i Region Midtjylland var positive.

På landsplan indføres Rejsekortet nu i alle landets busser og tog med undtagelse af Midtjylland, Fyn og på Bornholm, som endnu ikke har taget endelig stilling. Der er allerede udstedt 75.000 rejsekort og gennemført 1,6 mio. rejser på rejsekortet.

Tidligere har Randers Kommune på linje med de andre kommuner i regionen været positivt indstillet over for det nye elektroniske kort. Men nu hvor udviklingen af systemet er kommet så langt, at rejsekortet kan blive indført over hele landet, viser det sig, at det bliver et voldsomt dyrt bekendtskab. For Randers vedkommende vil det blive en ekstraudgift på omkring 2,0 millioner kroner om året - alene på driften. Herudover kommer der renter og afdrag på det lån, som Midttrafik skal optage for at indføre det nye billetsystem.

Den udgift vil Randers Kommune som udgangspunkt være nødt til at finansiere i budgettet for kollektiv trafik. Konsekvensen kan blive massive besparelser på busafgange efter kl. 20 i hverdagene og hele søndagen. Meget tyder derfor på et negativt høringssvar fra Randers kommune. Sagen går nu videre til behandling i både økonomiudvalg og byråd.

- Når man indfører et sådant nyt elektronisk system, skulle der gerne være en økonomisk gevinst i forhold til et gammeldags og et mere tungt administrerende billetsystemet. Her er der i stedet tale om driftsomkostninger, der er hele ti gange støtter, end dem vi betaler i dag. Det vil ikke kunne undgå at gå udover de rejsende. Der er desværre kun et sted at sende en sådan regning hen, slutter Kasper Fuhr Christensen.

Mest Læste

Annonce