Randers: Resultatet af DI måling er ikke godt nok

Velfærd

04/09/2013 09:24

Freja Eriksen

”Det er ikke godt nok,” siger borgmester Henning Jensen Nyhuus om Dansk Industris netop offentliggjorte erhvervsklimaundersøgelse. Ifølge den går Randers Kommune fra en plads som nr. 67 til nr. 88. Erhvervslivet bliver nu indbudt til en dialog for at blive klogere på, hvordan resultatet skal forstås og for at få ideer til at forbedre resultatet. Samtidig skal en informationskampagne styrke erhvervslivets kendskab til de mange tiltag, der netop er sat i værk indenfor det seneste år for at styrke erhvervsklimaet i Randers.

”Jeg er rigtig ked af resultatet i DI undersøgelsen. Vi har faktisk gjort en række tiltag for netop at komme erhvervslivet i møde. Så det her resultat er bare ikke godt nok. Og nu skal vi straks i dialog med DI, virksomhederne og erhvervsorganisationerne for at finde ud af, hvad resultatet skyldes og hvad vi kan gøre. Vi har netop modtaget undersøgelsen og er nu ved at dykke ned i den for at blive klogere,” siger Henning Jensen Nyhuus.

”Måske skyldes resultatet, at vi har sået en række tiltag, men endnu ikke høstet effekten, fordi undersøgelsen er lavet, før vores indsats har nået at blive almindeligt kendt. Men som sagt, det er ikke godt nok og det skal blive langt bedre,” siger Henning Jensen Nyhuus.

Byrådet i Randers Kommune vedtog erhvervspolitikken ”Partnerskab for vækst” i 2012 og ifølge den, er det et mål inden for fire år at blive blandt landets top 20 erhvervskommuner.

”Det mål står fast, og det vil vi i byrådet blive ved med at forfølge,” siger Henning Jensen Nyhuus.

Blandt de mange tiltag, der skal styrke erhvervsvenligheden i Randers, og som erhvervslivet og DIs lokalafdeling netop i en pressemeddelelse har været positive overfor er:

  • Dækningsafgiften bliver nedsat fra 6 promille til 4,5 promille i løbet af 2013-2014.
  • Der er indledt en tæt dialog med erhvervslivet og i 2011 oprettet et erhvervsudvalg netop for at fremme det politiske fokus på erhvervslivet og styrke dialogen.
  • Randers Kommune har oprettet Erhvervsservice i februar 2013 og dermed skabt én fælles indgang for virksomheder til Randers Kommune.
  • Tiltaget Industry Smart Center Randers startede aktiviteter i august 2012 har nu samlet knap 25 virksomheder i Randers-området, som i fællesskab får nye kompetencer og styrker konkurrenceevne og produktivitet på et globalt marked.
  • Behandlingen af byggesager er i gennemsnit 37 dage mod et landsgennemsnit på 60 dage.
  • Byggesagsgebyrer på fabriks- og landbrugsbygninger er sænket pr. 1. august fra hhv. 33 kr. og 30 kr. pr m2 til 23 kr. pr. m2

”Vi har lagt os i selen for at fjerne ethvert tilløb til kommunalt forhindringsløb for erhvervslivet. Uanset om en virksomhed skal søge byggetilladelse eller har andre ærinder hos Randers Kommune, kan de henvende sig ét sted og få en helhedsbehandling. Vi har gjort os umage. Vi har for eksempel for kort tid siden fået at vide, at vi havde høje byggesagsgebyrer, og byrådet satte straks prisen ned til samme niveau, som de omkringliggende kommuner,” siger Henning Jensen Nyhuus.

Henning Jensen Nyhuus mener, at en del af forklaringen på DI-undersøgelsens resultat er, at de mange tiltag, som er sat i gang, ikke har haft tid til at slå igennem. Andre undersøgelser giver nemlig et andet billede:

  • I Dansk Byggeris seneste erhvervsindeks går Randers Kommune fra en 52. plads til en 35. plads, og Randers Kommune har flere 1. pladser for eksempel på udbudspolitik og klimahandlingsplaner. Erhvervsindekset viser også, at Randers Kommune går frem i udviklingen af antallet af virksomheder.
  • En Epinionsundersøgelse for Randers Kommune fra 2012 viser, at et flertal af virksomhederne i Randers Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed. Undersøgelsen anvender ikke samme metode som DIs måling, men peger på fremgang i virksomhedernes overordnede vurdering.
  • Siden starten i marts 2013 har kommunens Erhvervsservice håndteret 132 sager, hvor virksomheder oplever én indgang, og hvor sagen går på tværs af sektioner og afdelinger i kommunen. Tilbagemeldinger fra erhvervslivet har været meget positive.

”Vi har allerede taget en række initiativer, og de skal have tid til at virke. Nu går vi i dialog med virksomheder og erhvervsorganisationer og dykker ned i undersøgelsen. Derefter må vi se på mulige yderligere tiltag. Vi er dog allerede i gang med at udvikle en endnu mere kundeorienteret tilgang, ligesom vi i dialog med erhvervslivet arbejder med image,” siger Henning Jensen Nyhuus.

DIs erhvervsklimaundersøgelse er hovedsageligt baseret på DIs medlemsvirksomheder. Dermed er det primært virksomheder inden for fremstilling, service og transport, som bedømmer kommunerne. Detailhandel, håndværk, landbrug samt hotel- og restaurationsbranchen indgår ikke i undersøgelsen. Omkring 80 virksomheder i Randers Kommune indgår i DIs erhvervsklimaundersøgelse. Antallet af medlemmer i DI Randers Norddjurs var i en opgørelse fra 2009 på ca. 300 medlemmer. Randers Kommune har i alt ca. 3000 virksomheder med mindst 1 ansat. Kilde: NN Markedsdata.Der var i maj 2013 40.876 arbejdspladser ifølge Danmarks Statistik.

Mest Læste

Annonce