Samlet løsning for Familieafdelingen på plads

Politik

25/11/2014 09:31

Suleman Haider

Ledelsen i Børn og Familie i Randers Kommune bliver udskiftet, og en midlertidig ledelse vil nu i samarbejde med medarbejderne tage fat om udfordringerne i afdelingen. Målet er at sikre gode vilkår for familier med særlige udfordringer og et godt arbejdsmiljø fremover. Samtidig har byrådet godkendt, at Socialstyrelsens Task Force bliver ansøgt om bistand.

Randers Kommune har indgået en aftale om ophør af samarbejdet med afdelingsleder i Familieafdelingen Peter Brügge og en fratrædelsesaftale med overgang til pension med børn- og familiechef Sonja Møgelsvang. Samtidig er der indgået aftale om en ny midlertidig ledelse i Børn og Familie.

Den midlertidige chef for Børn og Familie bliver den nuværende sundhedschef i Randers Kommune Lene Jensen, der har mange års erfaring i at bringe forskellige kulturer sammen mod fælles mål og opgaver. Daglig leder af Familieafdelingen bliver den nuværende leder af Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning, PPR, Henrik Johansen, der har erfaringer med at lede en afdeling, der har med familieområdet at gøre.

”Det er en samlet plan, vi har arbejdet på, og som økonomiudvalget samt børn- og skoleudvalget netop er orienteret om. Den nye ledelse skal nu sammen med medarbejderne sikre at vi hjælper udsatte familier bedst muligt og samtidig drive en konstruktiv arbejdsmiljøproces og efterkomme påbuddet fra Arbejdstilsynet om at rette op på arbejdsmiljøet,” siger Lars Keld Hansen, der er direktør for Børn, Skole og Kultur.

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger

Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne Henrik Manero Hald ser frem til, at der nu bliver sat skub i processen for at skabe et bedre arbejdsmiljø.

”Ingen løsninger er givet på forhånd i processen, og der er stadig et stykke vej til målet er opfyldt, men forudsætningen for at få løst de arbejdsmiljømæssige problemer i Familieafdelingen er nøje forbundet med en åben og konstruktiv dialog mellem ansatte og ledelse. Fælles udfordringer kræver fælles løsninger,” siger Henrik Manero Hald.

Ud over den ledelsesmæssige ændring, har byrådet godkendt, at Randers Kommune ansøger Socialstyrelsens Permanente Task Force om bistand. Forventningen er, at task forcen kan begynde til foråret, hvor eksperter - på baggrund af analyser af konkrete sager - vil komme med anbefalinger til den videre udvikling af afdelingen. I handleplanen for familieafdelingen foreslås det, at der kobles en certificeret arbejdsmiljøkonsulent til afdelingen. Dette afventer dog økonomiudvalgets endelige behandling.

”Med den uro, der har været i afdelingen, og de alvorlige udfordringer som eksisterer i forhold til arbejdsmiljøet, så var det nødvendigt, at der blev set på opgaven med friske øjne. Nu er det vigtigt, at vi finder gode og konstruktive løsninger sammen med medarbejderne,” siger Lars Keld Hansen.

Både Henrik Manero Hald og Lars Keld Hansen understreger, at der med løsningen er trukket en streg i sandet og, at der nu bliver set fremad mod et bedre arbejdsmiljø, da det er forudsætningen for, at Familieafdelingen kan udføre sit mangeartede arbejde så godt som muligt.

 

Mest Læste

Annonce