27 skoler i Randers Kommune samt 10 skoler i Aarhus i området skal dele godt 11 mio fra A.P. Møller fonden.

Stor A.P.Møller-donation til Randers og Aarhus

Velfærd

20/10/2014

Nick Allentoft

Et projekt, der skal udvikle lærernes kompetencer og skabe læringsfællesskaber i skolerne i Randers og Aarhus har modtaget en donation på 11.390.000 kr.

Det er A. P. Møller og Hustru Chastine Kc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, der har givet den rundhåndede donation til det østjyske skoleprojekt: ”Professionelle læringsfællesskaber - som drivkraft for elevernes læring og trivsel”.

Omfatter 37 skoler

Ansøgningen til A.P. Møller Fonden sendte Randers Kommune i samarbejde med VIA University College og Aarhus Kommune. Projektet omfatter således alle 27 skoler i Randers Kommune samt 10 skoler i Aarhus i området Horsensvej og Grenåvej Øst. I alt involverer projektet dermed over 17.000 elever, 1335 lærere og 614 pædagoger fordelt på 34 folkeskoler og tre specialskoler.

Treårigt forløb

Projektet er et treårigt kompetenceudviklingsforløb, der har til formål at øge elevernes læring og trivsel. Det handler om, hvordan ledelse, lærere og pædagoger, ved at arbejde med evaluering og feedback, kan udvikle en praksis, der fortæller noget vigtigt om elevernes læring og udbytte af undervisningen. Ledere, lærere og pædagoger skal både hver for sig og sammen arbejde med, hvordan de skaber de bedst mulige rammer for at elevernes læring lykkes, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.

I tråd med reformen

Direktøren for Børn, Skole og Kultur i Randers Kommune, Lars Keld Hansen, er meget glad for den store donation fra A.P. Møller Fonden:

”Projektets formål lægger sig meget tæt op ad regeringens folkeskolereform, der netop taler om at eleverne skal blive dygtigere. For at komme i mål med den opgave er det vigtigt, at lærernes kompetencer bliver udviklet, og her giver A.P. Møller Fondens meget flotte donation mulighed for at vi kan gennemføre projektet med at lave nogle spændende læringsfællesskaber. Dermed får vi styrket rammerne for elevernes læring, så de bliver udfordret og derved bliver så dygtige, som de kan,” forklarer Lars Keld Hansen.

Bygger på viden fra udlandet

Ideen med at skabe læringsfællesskaber bygger bl.a. på viden fra Ontario i Canada. Her har lærernes systematiske brug af data haft afgørende effekt på Ontarios positive skoleudvikling. Projektet skal også ses i sammenhæng med Randers Kommunes strategi for kompetenceudvikling, som i sidste skoleår bl.a. indbefattede, at Randers Kommune uddannede 100 lærere inden for undervisningsdifferentiering. Derudover har Randers Kommune i dette skoleår etableret tværkommunale faglige netværk, der bl.a. skal støtte implementeringen af folkeskolereformen. Projektet ventes at blive sat i gang på skolerne i begyndelsen af 2015.

 

 

Mest Læste

Annonce