Borgmester Claus Omann Jensen på besøg i tandplejen i Randers Sundhedscenter.

Succes med unikt sundhedscenter

Velfærd

20/01/2014 09:58

Freja Eriksen

I Randers ligger et usædvanligt bofællesskab udi sundhed. På 8.000 kvadratmeter fordelt på fire etager bor kommunale, regionale og private sundhedsaktører dør om dør og bruger løs af hinandens kompetencer. Og det til stor gavn for byens borgere, der både får bedre og mere sammenhængende sundhedstilbud, og ikke mindst kortere vej mellem de forskellige tilbud.

Det er et stille mylder af randrusianere i alle aldre, der på sådan en helt almindelig grå hverdag finder vej til toppen af Thors Bakke i centrum af Randers. Her ligger Randers Sundhedscenter. Et stort og usædvanligt bofællesskab udi sundhed, hvor byens borgere kan besøge alt fra jordemødre og sundhedsplejersker til speciallæger, kontinensklinik, hørecenter og fra onsdag den 22. januar et stort, moderne apoteksudsalg.

Hver dag besøger anslået 700 borgere sundhedscentret. Borgmester i Randers Kommune, Claus Omann Jensen, glæder sig over, at borgerne har taget huset til sig.

”Visionen var, at det skulle være borgernes sundhedscenter. Og det er det blevet. Vi har nu et unikt hus for sundhed, hvor vi har samlet sundhedsindsatser, der logisk og naturligt hører sammen, uanset om de er organiseret under kommune, region eller private. Når det handler om sundhed og sundhedsfremme, så er det vigtigt, at vi arbejder sammen på tværs for at sikre de bedste tilbud for borgerne. Det giver mere sundhed for pengene og gavner, på både kort og lang sigt, folkesundheden i Randers Kommune.”

Bedre tilbud til borgerne

I Randers Sundhedscenter er sundhed tænkt så bredt som muligt. Og det giver både nye muligheder for faglig sparring medarbejderne imellem, ligesom det tværfaglige samarbejde giver bedre og mere sammenhængende sundhedstilbud til borgerne. Det forklarer leder af Randers Sundhedscenter, Susanne Bækgaard.

”Det at samle forskellige sundhedsaktører giver en synergi, som ikke opstår, hvis man bor på ti forskellige adresser. Her bor vi dør om dør og mødes i kantinen til fælles frokost. Idéerne til flere af vores tværfaglige projekter er faktisk opstået over dagens ret”, fortæller hun med slet skjult stolthed og fortsætter:

”Det tværfaglige samarbejde foregår hver eneste dag, og jeg er sikker på, at det, at vi bruger løs af hinandens kompetencer er med til at øge fagligheden i det samlede tilbud til borgerne”, slutter hun.

Det bakker fysioterapeut i Rehabiliteringsenheden, Sanne Møller Palner op om. Hun oplever dagligt, at den store videndeling og det tværfaglige samarbejde i Randers Sundhedscenter gør, at det er nemmere at hjælpe borgeren på rette vej:

”Jeg har blandt andet haft en rygopereret kvinde til genoptræning i Rehabiliteringsenheden. Hun havde problemer med at holde på vandet efter en operation, og her kunne jeg henvise hende til et tilbud i Kontinensklinikken – den mulighed havde jeg ikke tidligere. Fordi der er så meget åbenhed og villighed til at samarbejde på tværs af faggrupper her i sundhedscentret, oplever jeg, at jeg kan give borgerne et bedre og mere sammenhængende tilbud. Og det giver jo også mig en stor tilfredshed i mit daglige arbejde”, fortæller hun.

Et velfungerende tværfagligt bofællesskab

Samme oplevelse har psykolog Anne Marie Ostenfeld fra Psykologgruppen Randers. I december 2012 flyttede hun og en psykolog-kollega ind i sundhedscentret, og det har de bestemt ikke fortrudt.

”Det er helt fantastisk. Her i huset sidder vi sammen med en masse andre fagfolk, der arbejder med mange af de ting, vi også arbejder med, men vi kommer med hver vores vinkel på det. For os er det en kæmpe mulighed for at få noget faglig sparring og nogle gode samarbejdsrelationer, og for borgerne er det nemt, fordi de ofte kender huset, fordi de har besøgt det i andre sammenhænge. Det giver en stor tryghed for dem”, forklarer hun.

Og der er mange, der kan se idéen i at flytte ind i det sundhedsfaglige bofællesskab og få glæde af det tværfaglige samarbejde og den synlighed, det giver at have til huse i sundhedscentret, fortæller leder af Randers Sundhedscenter Susanne Bækgaard.

”Jeg bliver jævnligt kontaktet af, især private virksomheder, som vil høre, om de kan leje sig ind hos os. Men jeg må desværre skuffe dem lige nu, for vi har simpelthen ikke flere kvadratmeter at tage af”, slutter hun.

Fakta

Randers Sundhedscenter er en kommunal virksomhed, der huser seks kommunale afdelinger, fem regionale funktioner, 12 private virksomheder og 14 patientforeninger – alle indenfor sundhedsområdet. Sundhedscentret har fokus på borgernes sundhed og arbejder på forskellige fronter med sundhedsfremme og forebyggelse.

Alle aktører i Randers Sundhedscenter underskriver et særligt charter, hvor man blandt andet forpligter sig til at arbejde tværfagligt og indgå i relevante projekter og aktiviteter. Det for at sikre, at alle arbejder efter den samme målsætning og har fokus på at sætte borgeren i centrum ved at øge tilgængeligheden og sikre mere sammenhængende sundhedsindsatser.

Det er desuden et krav, at alle faggrupper i Randers Sundhedscenter er autoriserede af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om Randers Sundhedscenter på www.sundhedscenter.randers.dk.

 

Mest Læste

Annonce