Velbesøgt borgerrådgiver

29/08/2011 09:57

Randers Kommune

RANDERS: Den 1. februar tiltrådte Randers Kommunes nye borgerrådgiver, Jesper Cortes, en helt ny stilling som uafhængig rådgiver for borgerne. Efter et halvt år ser ordningen ud til at være en succes.

Siden begyndelsen af februar måned har borgerne i Randers Kommune haft mulighed for at få uvildig rådgivning og hjælp, hvis de har været utilfredse med f.eks. sagsbehandling, afgørelser eller andet.

Hver fjerde sag undersøges nærmere

I alt har borgerrådgiver Jesper Cortes haft 160 henvendelser i det første halve år af sit virke. Og statistikken viser, at henvendelserne især kommer inden for social- og arbejdsmarkedsområdet samt inden for børn- og familieområdet. Disse områder tegner sig for ca. 75% af alle henvendelser. Men på trods af et højt antal henvendelser er det ikke alle sager, der munder ud i en egentlig undersøgelse. Jesper Cortes har således åbnet i alt 43 sager for en nærmere undersøgelse.

Har ikke fundet alvorlige fejl

”Men jeg har endnu ikke fundet alvorlige fejl, der kunne give anledning til at udtale kritik af forvaltningerne,” fortæller borgerrådgiveren og tilføjer:

”- men i flere tilfælde har jeg dog udtrykt min holdning overfor forvaltningerne for at vejlede om god forvaltningsskik.”
Han roser samtidig forvaltningerne i kommunen for deres hurtige og store samarbejdsvilje, når borgerrådgiveren rekvirerer indsigt i sagerne.

Rigtig beslutning

Borgerrådgiveren er ansat direkte af Randers Byråd. Derfor bliver den første halvårsstatus for rådgiverens arbejde fremlagt i dag mandag for økonomiudvalget. Og borgmester Henning Jensen Nyhuus er ikke i tvivl om, at det var den rigtige beslutning, da byrådet vedtog at ansætte en borgerrådgiver:
”I en stor kommune som Randers kan der naturligvis ske fejl hist og her. Dem skal vi stå ved, og her er en uvildig borgerrådgiver et godt tilbud til borgerne. Men borgerrådgiverens første halvårsrapport indikerer, at forvaltningerne gør deres arbejde rigtig godt, hvilket jeg naturligvis kun kan være tilfreds med,” siger Henning Jensen Nyhuus.

En snak kan hjælpe

Der er altså langt fra alle henvendelser til borgerrådgiveren, der munder ud i en nærmere undersøgelse. Det skyldes at nogle sager helt åbenlyst ikke kan få anden udgang end den afgørelse forvaltningen har truffet.

”Men sommetider er det nok for folk bare at få talt sagen igennem. Bare det at nogen gider lytte til deres kritik kan være med til at give luft, og i sidste ende medvirke til at borgeren accepterer en afgørelse,” slutter borgerrådgiver Jesper Cortes.

Mest Læste

Annonce