Grundlag for det gode børneliv i Rebild Kommune

17/12/2012 14:25

Rebild Kommune

Efter en intensiv proces med temadag, nik fra fagudvalgene til indholdet og minihøring hos interessenter, ventes byrådet at sende Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i offentlig høring efter næste byrådsmøde 20. december. Politikken skal derefter være grundlag for skolepolitikken og dagtilbudspolitikken, og den erstatter den gamle fra 2007.

Omdrejningspunktet i arbejdet med politikken er, at den skal kunne bruges i alle faser af barnets liv fra 0-18 år. Derfor er politikken tværfaglig og skal bruges i alle kommunens forvaltninger. Den skal være et redskab for medarbejdere og ledere i kommunens institutioner, skoler, foreninger, skole- og forældrebestyrelser.

”Vi er glade for den proces, vi har haft omkring arbejdet med politikken. Alle der har interesse i politikken, har haft mulighed for at involvere sig i arbejdet. Det gælder både børnene selv, deres forældre og fagpersoner, siger Ulrik Andersen, chef for Center Børn og Unge.

Den nye politik er også en del af genopretningsplanen for det specialiserede socialområde.

Åben proces skaber helhed

Processen omkring Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik har fra starten været åben og inviteret til dialog. Alle med interesse for området har haft mulighed for at komme med ideer og kommentarer. 70 deltagere fra frivillige foreninger, samarbejdspartnere, handicapråd og ledere og medarbejdere i Rebild Kommune deltog 19. november i en temadag. De input der kom på dagen, er nu essensen i politikken.

Den røde tråd i arbejdet med børn

Politikken giver et fælles grundlag for arbejdet med børn og unge på tværs af faggrupper og institutioner. Der er fem overordnede emner: 

  • relationer
  • læring og udvikling
  • uddannelse og beskæftigelse
  • sundhed og trivsel
  • børn og unge med særlige behov.

Efter temadagen fik 8.a på Karensmindeskolen i Støvring mulighed for at diskutere emnerne med centercheferne Ulrik Andersen fra Børn og Unge og Peter Mikael Andreasen fra Familie og Handicap.

- Vi fik mange gode forslag – bl.a. foreslog eleverne, at der kom større fokus på brobygning mellem uddannelserne eksempelvis fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Det var en af de ideer, vi bagefter skrev ind i Børnepolitikken, siger Ulrik Andersen.

Fra overordnet politik til konkret handling

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal omsættes til praksis og være et kompas for arbejdet i hverdagen, hvor medarbejdere, børn og unge mødes. Efter politikken er blevet vedtaget i februar, vil Rebild Kommune udarbejde en plan for, hvordan den kan blive brugt i hverdagen. Der skal også laves en plan for, hvordan der følges op på politikken.

Invitation til debat

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik ventes at blive sendt i offentlig høring fra 21. december med frist for kommentarer 21. januar 2013. Der er offentligt høringsmøde onsdag 16. januar 2013 kl. 16.30 til 18.30 i Byrådssalen i Støvring.

Mest Læste

Annonce