Mange klager over adgangsforhold

02/11/2012 13:58

Rebild Kommune

Rebild Kommune modtager mange klager fra borgere, der har fået brev om, at deres adgangsforhold for skraldemændene ikke lever op til kravene.

Rebild Kommune sender for tiden breve ud til flere tusinde borgere, hvor adgangsforholdene for skraldemændene ikke lever op til Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets regler. Kommunen får derfor rigtigt mange henvendelser fra borgere, der ikke forstår, hvorfor de pludselig får et brev nu, når deres adgangsforhold har set sådan ud i årevis.
Hundredvis af containere
Baggrunden for dette er, at skraldemændene har en arbejdsdag, hvor de flytter hundredvis af containere. Derfor er det vigtigt, at adgangsforholdene for skraldemændene er i orden, så de kan udføre deres job i mange år uden at få skader.
Arbejdstilsynet har regler for, hvad der skal til, for at adgangsforholdene er i orden. I de tilfælde hvor skraldebilen og papirbilen kommer ind på ens ejendom, skal der være tilstrækkelig plads til at de kan vende. Her har Vejdirektoratet fastsat de krav, der er til vendepladser.
Kommunen er derfor ved at følge op på, at adgangsforholdene lever op til disse regler.
Adgangsforholdene ved alle husstande er undersøgt
Gert Fischer, formand for Teknik- og Miljøudvalget, fortæller at en af kommunens medarbejdere hen over sommeren har kørt rundt med papirbilen for at gennemgå adgangsforholdene ved alle husstande i kommunen. Han takker i den forbindelse for den store imødekommenhed og hjælp fra borgerne.
Mange har reageret
Mange borgere har reageret, fordi de herefter har fået brev om at adgangsforholdene ikke er i orden. En del af henvendelserne fra borgerne vedrører kravene til vendepladser. Teknik- og Miljøudvalget har taget disse henvendelser til efterretning og er nu i færd med at revidere kommunens regulativ for husholdningsaffald. I det gældende regulativ er kravene til vendeplads fastsat som 18 x 18m. Imidlertid er Vejdirektoratets krav til vendepladser mere nuancerede, så der kan være steder hvor pladskravet er mindre. Gert Fischer forventer, at Teknik- og Miljøudvalget på decembermødet formelt vedtager, at regulativet for husholdningsaffald skal følge Vejdirektoratets regler. Forvaltningen administrerer dog allerede nu efter disse regler.
Kommunens breve skal være bedre
Gert Fischer oplever endvidere, at mange borgere reagerer, fordi kommunens breve ikke har været tydelige nok:
- i de breve vi sender ud fremover, vil vi understrege, at det ikke er Rebild Kommune, der har opfundet reglerne, men at vi blot følger op på Arbejdstilsynets og Vejdirektoratets regler på området.
Jeg må også erkende, at vi skulle have forklaret, hvad vi mener med ordet ”adgangsvejen”. En del borgere opfatter det som indkørslen, hvor skraldebilen kører, men med adgangsvejen mener vi kun den strækning, som skraldemanden skal flytte containeren. Det vil vi også gøre tydeligere i de breve, vi sender ud fremover.
Lys i mørket
Nu hvor vi går den mørke tid i møde, skal borgerne også være opmærksomme på, at Arbejdstilsynets regler også indebærer, at skraldemanden skal have lys både omkring containeren og på adgangsvejen.
Reglerne for adgangsforhold, kan man finde på Kommunens hjemmeside: www.rebild.dk under ’Affald’.

Mest Læste

Annonce