Nyt våben mod socialt bedrageri

Social

12/10/2012 14:19

Rebild Kommune

I forsøget på at undgå at borgere modtager sociale ydelser de ikke har krav på, tager kommunen et nyt værktøj i brug. På kommunens hjemmeside har alle borgere mulighed for at indberette mistanke om socialt bedrageri.

Rebild Kommune modtager jævnligt henvendelser fra borgere der formoder at en anden borger modtager sociale ydelser vedkommende ikke er berettiget til – altså socialt bedrageri. Det sker oftest pr. brev, e-mail, eller telefon. Som et forsøg har borgerne frem til 31. december mulighed for at indberette mistanken via en selvbetjeningsløsning på kommunens hjemmeside. Der ligger et link til løsningen på forsiden af www.rebild.dk under ’Selvbetjening’.
Så mange oplysninger som muligt
Formålet med løsningen er at få så mange oplysninger om sagen som muligt allerede fra starten. Kontrolmedarbejder Tom Jespersen forklarer:
- Når en borger benytter selvbetjeningsløsningen er der nogle faste spørgsmål der skal tages stilling til. Fx om indberetningen handler om sort arbejde, sociale ydelser eller andre forhold. Desuden bliver borgeren stillet en række spørgsmål som jeg ville stille hvis vi sad over for hinanden, men som borgeren måske ikke tænker på hvis vedkommende sidder og skriver et brev.
Jo bedre forholdene omkring en borgers mistanke er beskrevet, jo hurtigere kan kommunen starte en sag om formodet socialt bedrageri, eller kommunen kan hurtigt afkræfte om der er sket noget ulovligt.
Flere muligheder
Borgerne kan naturligvis stadig henvende sig via brev, e-mail og telefon. Der står mere om kontrolindsatsen og muligheden for at indberette en mistanke på kommunens hjemmeside under ’Kommunen’ > ’Borgerservicecentret’.

Mest Læste

Annonce