Rebild er bedst til at skaffe ledige i job

12/10/2012 10:34

Rebild Kommune

Der er store regionale forskelle på, hvor gode jobcentrene er til at få ledige i beskæftigelse eller uddannelse. I Rebild Kommune er hele 45 % i arbejde eller uddannelse et halvt år efter aktiveringen er afsluttet – og det er Danmarksrekord, viser ny undersøgelse. Strategien i Rebild Kommune er klar:

- Vi opfordrer de ledige til selv at finde et aktiveringssted – og helst i en privat virksomhed, fordi erfaringerne viser at det fører til flest varige jobs, og det er jo målet for både de ledige og os, siger Anne Mette Uttrup Brügge, funktionsleder i Jobcenter Rebild.

I Rebild er det langt størstedelen af de forsikrede ledige, som selv finder det sted, der skal danne ramme om deres aktiveringsforløb, hvad enten det drejer sig om virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob.

Aktivering i private virksomheder bedst
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Klaus Anker Hansen (A) siger:

- Vi har samme mål som de ledige, at de skal væk fra passiv forsørgelse og tilbage i job hurtigst muligt. Det mål når vi bedst, hvis vi stoler på de ledige og yder hjælp til selvhjælp. Vi tilbyder de ledige et kursusforløb, som ruster dem bedre til at få kontakt til de private virksomheder, hvor de kan komme i aktivering. En aktivering, der ofte munder ud i et konkret jobtilbud.

Forskning viser, at virksomhedsrettet aktivering er det mest effektive redskab til at få ledige i job. Konkret peges der på løntilskudsjob og virksomhedspraktik som de mest effektive redskaber. Når Rebild er den kommune, der er dygtigst til at få ledige tilbage i job, er det direkte følge af, at jobcenteret har lagt sig fast på den virksomhedsrettede indsats.

Den virksomhedsrettede indsats vil også blive benyttet for de borgere, der er en del af regeringens akutpakke for ledige der er dagpengetruede. Der vil blive tale om kortere aktiveringsforløb i virksomhederne, samt brug af jobrotation. 

Mest Læste

Annonce