Rebild Kommune får en lille ny

05/10/2012 14:00

Rebild Kommune

Ved årsskiftet opretter Rebild Kommune et samlet erhvervs- og turistkontor. Det ny kontor får selvstændig ledelse og formålet er at skabe endnu bedre vilkår for erhvervslivet og turismen i Rebild Kommune.

På nuværende tidspunkt har kommunen et erhvervskontor og et turistkontor. De bliver lagt sammen til et erhvervs- og turistkontor, og samtidigt bliver der ansat en erhvervs- og turistchef.

Ny chef skal samle trådene

Den nyansatte erhvervs- og turistchef får en lang række opgaver. Kommunens erhvervs- og turismepolitik skal gennem konkrete tiltag føres ud i livet. Det skal blandt andet ske ved at udbygge samarbejdet mellem private aktører og det offentlige på erhvervs- og turistområdet. Der skal skabes en organisation der kan markedsføre kommunen, fx gennem større og mindre events. Og sidst men ikke mindst lyder opgaven på at optimere og koordinere det interne samarbejde mellem relevante centre i Rebild Kommune inden for erhvervs- og turismeservice.

Bedre udbytte af resurserne gennem synergi
I det hele taget forventer Rebild Kommune at personaleresurserne på erhvervs- og turismeområdet og andre steder, kan udnyttes bedre med denne ændring af organisationen. Den synergi der skabes ved et tættere samarbejde mellem det personale der arbejder med henholdsvis erhverv og turisme, vil betyde et løft for begge områder.
Medarbejderne og den nye chef skal sørge for bedre synlighed overfor erhvervslivet, arbejde målrettet på at skaffe flere virksomheder til Rebild Kommune, gøre servicen for turister endnu bedre og i det hele taget udvikle og gennemføre nye ideer og initiativer der kan støtte erhvervslivet og turismen.

Politik og vision
Arbejdet med den nye organisation er sat i gang efter byrådet den 26. september godkendte en ny erhvervs- og turismepolitik. Af politikken fremgår det blandt andet at en del af kommunens vision på erhvervsområdet er at ”Rebild kommune vil være den foretrukne erhvervskommune i Nordjylland for små og mellemstore virksomheder”, og den nye organisation skal være med til at understøtte dette. Politikken kan læses på kommunens hjemmeside.
Stillingen som erhvervs- og turistchef slås op den 25. oktober i år og stillingen forventes besat fra starten af 2013.

Mest Læste

Annonce