Rebild vil følge eksperternes anbefalinger

01/11/2012 11:25

Rebild Kommune

Eksperterne har talt. Social- og Integrationsministeriets Task Force er færdig med deres analyse af det specialiserede socialområde i Rebild Kommune. Samtidig er alle socialsager på såvel børne- som voksenområdet gennemgået minutiøst af konsulent- og revisionsfirmaet Deloitte.

Kommunen vil følge samtlige anbefalinger fra eksperterne, rette op på alle fejl og sikre systematik, kvalitet og ensartethed i fremtidig sagsbehandling.

- Rapporterne bekræfter den antagelse, vi havde i byrådet i april 2012, da vi traf beslutningen om at endevende hele området og gennemgå samtlige aktive sager: Vores sagsbehandling på det specialiserede socialområde har langt fra været god nok. Det er dybt beklageligt, at vi ikke har levet op til loven og gjort det vi skulle, siger borgmester Anny Winther.

Samarbejde med Task Force fortsætter

Det tætte samarbejde med eksperterne fra Task Forcen fortsætter.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi satte kulegravningen af alle sager i gang og hilste Social- og Integrationsministeriets Task Force velkommen. Det er betryggende at vide at eksperterne vil følge os tæt og hjælpe os med at løse de store udfordringer der ligger. Det her er ikke løst i morgen. Men med samarbejdet sikrer vi, at vi får ryddet fuldstændig op, får skabt en sund fagkultur og får etableret det nødvendige ledelsestilsyn, siger Anny Winther.

De overordnede anbefalinger går blandt andet på:

  • Behov for revidering og implementering af børnepolitik og kvalitetsstandarder

  • Opbygning af faglighed, systematik og kvalitet i sagsbehandlingen

  • Opbygning af retningslinjer og ledelsetilsyn

  • Implementering af it-systemer, datadisciplin og metodebrug.

Fejl i 82 % af børnesagerne og 64 % af voksensagerne

611 børnesager og 251 voksensager er gennemgået. Der er fejl i 82 % af børnesagerne og 64 % af voksensagerne.

I 358 af de 611 børnesager (58 %) skal der iværksættes en umiddelbar indsats, primært på grund af fejl og mangler omkring de lovpligtige børnefaglige undersøgelser.

På voksenområdet skal der iværksættes en umiddelbar indsats i 31 sager (12 %), igen primært på grund af fejl og mangler i den lovpligtige udredning af borgeren.

Fejlene bliver rettet – arbejdet er allerede i gang

Alle sager vil blive ajourført og rettet op, og den enkelte borger bliver inddraget i processen – arbejdet er allerede i gang. I arbejdet med at rette op på sagerne følger kommunen den prioritering som eksperterne har anbefalet.

- Med rapporterne i hånden ved vi hvor vi står, helt ned i hver enkelt sag, og derfor kan vi handle målrettet. Vi ved hvor fejlene er og hvad de består i og kan sætte massivt ind. Og det gør vi – vi følger hver og en af de anbefalinger, vi har fået fra eksperterne og tilfører de ressourcer der skal til. Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er fundet sager hvor børn åbenlyst mistrives, og hvor der har været brug for en akut indgriben, siger direktør Flemming Hansen, der siden april 2012 har haft det overordnede ansvar for området.

En ny og bedre praksis i sagsbehandlingen

Rebild Kommune har lagt en samlet plan og iværksat en række tiltag, der imødekommer kritikpunkterne og følger samtlige anbefalinger fra Task Forcen og Deloitte.

- Med de tiltag vi allerede har sat i værk, med den plan, de aktiviteter og de 10 milllioner kr., byrådet har bevilget over de næste tre år til genopretningsinitiativer og -tiltag, skaber vi et solidt grundlag for en ny og bedre praksis i sagsbehandlingen som sikrer, at lovgivningen efterleves, siger Flemming Hansen.

Rebild Kommune har indgået et samarbejde med Social- og Integrationsministeriets Task Force som  blandt andet indebærer:

  • styrket socialfaglig ledelse og skærpet ledelsestilsyn

  • kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejdere

  • klare retningslinjer, samlet administrationsgrundlag og opdateret serviceniveau

  • revideret børnepolitik og implementering af denne.

Rapporter og handleplan bliver behandlet politisk i november måned.

Baggrundsmaterialer fra Rebild Kommune:

Bilag 1: Task Force analyse i Rebild Kommune
– rapport fra Social- og Integrationsministeriet.

Bilag 2: Sagsgennemgang på det specialiserede socialområde i Rebild Kommune
– rapport fra konsulent- og revisionsfirmaet Deloitte.

Bilag 3: Samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune og Social- og Integrationsministeriets Task Force.

Bilag 4: Genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune
– handleplan fra Rebild Kommune.

Mest Læste

Annonce