Færre sygedage i ældreplejen

12/02/2013 14:26

Ringkøbing-Skjern Kommune

En målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet blandt medarbejdere i ældreplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune bærer nu frugt. Antallet af sygedage er siden begyndelsen af 2010 faldet fra 7,9 procent til 5,5 procent ved udgangen af 2012.

- Det flotte resultat skyldes flere forskellige indsatser, fortæller Gitte Bonde, der er arbejdsmiljøkonsulent.

Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede i 2009 at sætte ind overfor sygefraværet i ældreplejen. I 2010 fik lederne derfor målrettet information om, hvordan og hvor tidligt de skulle kontakte syge medarbejdere.

Flere ledere oplever, at klare retningslinjer har gjort det lettere at spørge syge medarbejdere om deres sygdom – også på et meget tidligt tidspunkt.

– Det er mit indtryk, at medarbejderne sætter pris på, at der er helt klare retningslinjer for, hvornår og hvordan jeg tager kontakt til dem, når de er syge. De behøver ikke blive bekymrede, fordi de ved, at reglerne gælder alle, siger Lissi Mikkelsen, leder for område 1, som dækker tidligere Holmsland Kommune.

Når en medarbejder skal tilbage på job efter en sygemelding, ofte som deltidssygemeldt, handler det om tæt dialog.

– Jeg skal finde en balance mellem at stille krav til og holde hånden under min medarbejder. Sammen med medarbejderen lægger jeg en realistisk plan for, hvordan antallet af timer kan øges, siger Lissi Mikkelsen.

Hun ser en vigtig opgave i at sætte mål, der ikke ligger for langt fremme i forhold til, hvad medarbejderen kan overskue. I nogle tilfælde kan det være vigtigt at overveje, om der måske er mere fremtid i et job i en mindre belastende branche.

Dialogen understøttes af en månedlig opfølgning, hvor lederne får tilsendt den samlede statistik over sygefraværet på deres område. Det giver overblik og motiverer til at gribe tidligt ind i et sygeforløb.

- Vi ved, at et godt fysisk arbejdsmiljø, efteruddannelse, trivsel og nærvær er med til at sænke sygefraværet, så det er områder, vi også har sat ind på, fortæller Gitte Bonde. Blandt andet har hvert område udarbejdet en politik for nærvær og dermed fået fælles holdning til nærvær og fravær.

Gitte Bonde understreger, at uanset hvor meget arbejdspladsen gør, så kan vi alle blive syge. – Men det er helt enkelt sådan, at hvis der er trivsel mellem kolleger og tillid mellem medarbejdere og leder, så er sygefraværet mindre, siger hun.

Mest Læste

Annonce