Lægehuset i Skjern indvies

15/01/2013 14:31

Ringkøbing-Skjern Kommune

Debatten om manglen på praktiserende læger i Danmarks yderområder er igen blusset op hen over nytåret. I Skjern mener områdets læger, at de i samarbejde med kommunen og regionen har skabt en god basis for en løsning på lægemangelen.

1. november sidste år blev et helt nyt lægehus taget i brug af områdets læger, og nu er bygningen på Tinghusvej 4 i Skjern klar til den officielle indvielse.

- Det er en glædelig begivenhed. Vi ved alle hvilke udfordringer, vi står over for, men med Lægehuset snakker vi en langsigtet løsning. Og med håbet om 7 fast tilknyttede læger inden for få år, så er grunden lagt for at Skjern-områdets godt 13.000 borgere har den nødvendige primære lægehjælp, siger læge Lars Foged.

Det nye lægehus er indrettet i den nedlagte politistation på Bredgade, og har på den måde fået et særligt historisk præg og en særdeles central placering, som borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen, tror på er et led i en fremtidssikring af lægegerningen i området.

- Med lægehuset er der skabt en ramme, hvor faglighed og service kan gå op i en højere enhed. Vi er klar over at fremtiden rummer en udfordring i form af rekruttering, og at fremtidens læger søger fællesskaber, som de kan udvikle sig i. Det er den udfordring vi med Lægehuset imødekommer, siger Iver Enevoldsen.

Der er pt. 3 faste læger i Skjern-området. Det nye lægehus kan rumme op til syv praktiserende læger, to uddannelseslæger flere sygeplejesker, laboranter og sekretærer samt psykologer, der allerede nu er etableret i Lægehuset.

Skjern Nye Lægehus indvies officielt fredag den 25. januar klokken 14.00 til 16.00 på Tinghusvej 4, 6900 Skjern.

Der er inviteret politikere og administrativt ansatte fra Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune samt lægelige kolleger fra Ringkøbings-Skjern Kommune m.v.

De nuværende læger i Skjern har arbejdet i det nye lægehus siden 1. november, og erfaringerne er gode:

- Vi kan konstatere, at det nære sundhedsvæsen fungerer. Med lægehuset har vi fået en række moderne og tidssvarende lokaler, der på bedste vis understøtter de sundhedstilbud, der er så vigtige for borgerne. Samtidig har vi fået skabt et attraktivt fagligt miljø, hvor der er fokus på udvikling. Lægehuset er en investering i fremtiden, og med den satsning har vi de bedste betingelser for at skaffe læger til befolkningen på sigt. Den første aftale er truffet pr. 1.8.2013, siger lægerne, der samtidig takker patienterne for tålmodighed ved flytning og ved den fortsatte mangel på læger.

Indvielsen begynder med en velkomst ved Lægehusets læger. Herefter taler regionsrådsformand Bent Hansen og Borgmester Iver Enevoldsen. Til stede er også arkitekt Claus Bødtker og bygmester Brian Meldgaard. 

Mest Læste

Annonce