Overforbrug af alkohol koster kommunen over 30 millioner kroner

25/05/2012 13:41

Ringkøbing-Skjern Kommune

Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har som borgerne i resten af landet et stort forbrug af alkohol. Og for nogle borgere ender det i et egentligt misbrug.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der aktuelt 132 borgere i alkoholbehandling, mens knap 100 borgere har kontakt med en eller flere af regionens sygehuse på grund af deres alkoholmisbrug. Det svarer til én procent af kommunens voksne borgere.

- Kommunen er en af de vigtigste aktører på alkohol-området. Vi har ansvaret for den forebyggende indsats og for den egentlige alkoholbehandling. Hver eneste misbrugssag er unik, og der er tit tale om hårde skæbner, men vi er også nødt til at kigge på de økonomiske konsekvenser af misbruget. Og jo før behandlingen kommer i gang, jo færre økonomiske konsekvenser vil der være for både den enkelte og kommunen, siger leder af Sundhedscenter Vest, Ulla Svendsen.

Udgifterne til alkohol gøres oftest op i de direkte udgifter til forebyggelse og behandling, men det er en unuanceret metode.

- Der går typisk 10 til 12 år, før borgeren søger behandling, men det er jo langtfra ensbetydende med, at problemerne først opstår her. Der er en lang række afledte konsekvenser af et alkoholmisbrug, siger Ulla Svendsen.

På landsplan har Sundhedsstyrelsen dokumenteret kommunale meromkostninger blandt borgere med et overforbrug af alkohol på 3,1 milliarder kroner.

- Det er et voldsomt stort tal. For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende ender vi med en samlet merudgift på over 30 millioner kroner, siger Ulla Svendsen.

De godt 30 millioner kroner er fordelt på overførselsindkomster, medfinansiering af sundhedsydelser, anbringelser og lignende, forklarer Ulla Svendsen.

Hun advarer mod at gøre overforbrug af alkohol til et tema, der udelukkende handler om kroner og øre, men tallene kan være med til at gøre konsekvenserne mere håndterbare.

- Vi er i en situation, hvor vi generelt har et overforbrug af alkohol, og for nogle ender det galt. Vi skal væk fra den forestilling, at alkoholikere kun er til skade for sig selv. Deres situation påvirker i høj grad deres omgivelser, og i sidste ende koster den skatteyderne, siger Ulla Svendsen.

Fakta
Danskerne har et højt alkoholforbrug. 860.000 drik¬ker over genstandsgrænserne, 585.000 har et skadeligt forbrug og 140.000 er afhængige af alkohol. Følgerne heraf er store for den enkelte, for de pårørende og for samfundet.

De kommunale omkostninger til alkoholområdet går til medfinansiering i sundhedsvæsenet, alkoholbehand¬ling, genoptræning og til forskellige støt¬tende tilbud i forbindelse med sociale følger af et stort alkoholforbrug. Det kan f.eks. være overførselsindkomst, hjælp til børn og unge i familien, pleje og omsorg samt plejehjem.

Mest Læste

Annonce