Tommelfingeren op til inklusionsindsats

Politik

05/12/2014 10:59

Suleman Haider

Inklusion er en del af dagligdagen i kommunens børnehaver, hvor alle børn skal kunne være med i fællesskabet og trives med det. Og tilfredsheden med indsatsen er høj blandt forældrene, viser en ny lokal måling.

To ud af tre forældre (67,3 procent) opfatter inklusion som noget positivt, og mere end ni ud af ti (92,9 procent) vægter fællesskab for alle børn højt

- Det er tilfredsstillende at se sådan en måling som udvalgsformand. Det viser, at vi som kommune og på de enkelte institutioner lykkes godt med at skabe de rigtige sociale, fysiske og faglige rammer for det gode børnefælleskab, siger Lennart Qvist, (V), formand for Børne- og Familieudvalget.

Rummelighed optager også forældrene. 96,4 procent har svaret, at de lægger stor vægt på, at deres barn oplever, det er positivt, at mennesker er forskellige.

Forældre vil tage ansvar for inklusion

- Svarene sender nogle positive signaler. Forholdene lever generelt op til forældrenes forventninger og de har en positiv oplevelse af inklusion, hvilket er et meget vigtigt udgangspunkt, siger Inger Marie Andersen, projektkoordinator, Dagtilbud og Undervisning.

Hun peger på, at forældrene i mange af spørgsmålene viser, at de synes, at deres egen rolle er vigtig. Det handler fx om at fejre fødselsdage på en måde, så ingen føler sig fravalgt og om at lave legeaftaler med forskellige børn og at tale pænt om alle børn i dagtilbuddet. 96,9 procent mener, at forældrene i nogen, høj eller meget høj grad har ansvar for at støtte op om, at der er et stærkt børnefællesskab i dagtilbuddet.

- Forældrene er enige i, at alle børn skal være med. Og det gælder også for dem selv. Mange lægger vægt på, at alle forældre er med i forældrefællesskabet og 73,5 procent vil gerne inddrages mere i inklusionsindsatsen. Så vi har de bedste forudsætninger for et fortsat vellykket arbejde, siger Inger Marie Andersen.

Børn er glade for at gå i børnehave

Mere end ni ud af ti (93 procent) af forældrene svarer, at deres barn hver dag eller hyppigt er glad for at komme i institution, og det går også generelt rigtig godt med at finde legekammerater; 86,5 procent af forældrene mener, at deres barn hver dag eller hyppigt har let ved at finde nogen at lege med.

Dog oplever 6,5 procent af forældrene, at der hver dag eller hyppigt er børn, der holdes udenfor. På spørgsmålet om det er de samme børn, der bliver holdt udenfor siger 14,2 procent af forældrene ”ja”, 19,9 procent ”nej”, mens 65,9 procent svarer ”ved ikke.”

- Personalet i vores dagtilbud arbejder målrettet med at sikre, at alle børn har en tryg hverdag, hvor de trives og udvikler sig. Det er et ansvar, vi tager meget alvorligt, og selvom det store billede er lyst, arbejder vi vedholdende på at få alle med, siger Inger Marie Andersen.

Forældrenes indtryk af, at børnene generelt er glade for deres dagtilbud stemmer overens med det, børnene selv siger.

Børnene har deltaget i en børnetermometerundersøgelse, hvor en elefant stiller dem ja/nej og ved ikke-spørgsmål. Her svarer 94 procent af børnene, at de er glade for at gå i børnehave, 96 procent synes, at de har gode venner og 92 procent kan godt lide de andre børn.

Fakta

1200 forældre i Ringkøbing-Skjern Kommune med børnehavebørn i alderen 3-6 år, der går i kommunale og selvejende institutioner, har haft mulighed for at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. 605 forældre har svaret.

Forældreundersøgelsen er lavet af Undervisningsministeriets eksterne evaluator, Konsulenthuset Cubion.

Børnetermometerundersøgelsen er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, (DCUM). Undersøgelsen er gennemført i august/september 2014.

 

 

Mest Læste

Annonce