Nej til øget landsudligning

Politik

19/12/2014 13:42

Suleman Haider

Det er ikke rigtigt, at den nuværende udligningsordning betyder, at hovedstadskommunerne kan opretholde et betydeligt højere serviceniveau end resten af landet. Påstanden om, at udligningen favoriserer hovedstadsområdet, kommer fra otte jyske kommuner, der har sat gang i en kampagne for at øge landsudligningen. Økonomi- og Indenrigsministeriets egne nøgletal for serviceniveau viser derimod, at kommunerne i hovedstadsområdet stort set har samme serviceniveau, som resten af landets kommuner.

Det fremgår af et brev, som 34 borgmestre fra hovedstadsområdet i dag har fremsendt til finansministeren, økonomi- og indenrigsministeren samt beskæftigelsesministeren. Borgmestrene repræsenterer næsten 2 mio. mennesker.

I dag betaler hovedstadskommunerne omkring 10 milliarder kroner i udligning om året til resten af landets kommuner. Hvis denne udligning øges endnu mere, vil det betyde dårligere service, højere skatter og endnu større sociale forskelle i hovedstadsområdet.

Borgmester i Ishøj, Ole Bjørstorp (S) påpeger, at forskellene i service er blevet mindre siden 2007, hvor kommunalreformen trådte i kraft.

”Der er altså intet, der tyder på, at udligningssystemet skulle tillade en skævhed mellem kommunerne. Udligningssystemet bestemmer ikke, at serviceniveauerne skal være ens, men giver kommunerne ensartede vilkår, således at det bliver muligt at holde nogenlunde samme serviceniveauer i kommunerne”, siger Ole Bjørstorp.

I brevet til de tre ministre afviser hovedstadskommunerne desuden, at en lavere gennemsnitlig skat i hovedstadsområdet er et argument for øget udligning. Borgerne i hovedstadsområdet betaler nemlig en større andel af deres indtægter i samlet skat (indkomstskat og grundskyld), hvilket betyder, at borgere i hovedstadsområdet har færre penge til rådighed. Beregninger fra Penge og Privatøkonomi viser desuden, at en typisk familie i kommuner uden for hovedstadsområdet i gennemsnit har 82.000 kr. mere i rådighedsbeløb om året.

”Det er dyrt at leve og ikke mindst at bo i hovedstadsområdet. Hvis hovedstadskommunernes vilkår forringes yderligere, vil vi ikke længere kunne tiltrække arbejdskraft og de virksomheder, der er med til at trække væksten og skabe job i hele landet”, siger Glostrups borgmester John Engelhardt (V).

En højere grad af pendling end i resten af landet og et reelt sammenhængende byområde betyder, at det er nødvendigt at holde skat og serviceniveau på et nogenlunde ens niveau i hovedstaden.

Hovedstadsområdet er endvidere vækstlokomotiv for hele landet og en øget landsudligning vil hæmme væksten i hovedstadsområdet til skade for hele landet. Borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (C) udtaler:

”Niveauet for landsudligningen er allerede i dag meget højt og skal ikke være en barriere for vækst”.

Mest Læste

Annonce