Sådan bliver fremtidens folkeskole i Rødovre

Velfærd

13/06/2014 11:16

Suleman Haider

Der tegner sig nu et billede af, hvordan fremtidens folkeskole kommer til at se ud i Rødovre, når den nye folkeskolereform træder i kraft i august 2014. Børn og forældre kan bl.a. se frem til mere undervisning, meget mere motion og en kulturel dannelsesrejse, hvor alle børn kommer til at arbejde indgående med kunst og kultur.

Gennem det seneste år har forvaltningen arbejdet på at gøre Rødovres folkeskole klar til den nye reform. De faglige foreninger, BUPL, Rødovre lærerforening og FOA, har været inviteret til at deltage i processen for at skabe en åben dialog og bruge alle parternes kompetencer. Medarbejdere og skolebestyrelser er blevet inddraget på den enkelte skole.

 ”Vi kommer til at gøre vores gode folkeskole i Rødovre endnu bedre. Ambitionen er, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Vi er rigtigt godt forberedte, fordi Rødovres skoler har været igennem et stort udviklingsprojekt kaldet FUEL, der handler om nogle af de samme elementer som skolereformen”, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Efter sommerferien får eleverne flere undervisningstimer på skemaet, men der bliver ikke tale om en heldagsskole, som ellers har fyldt meget i mediernes dækning af reformen.

Læs også: Forældre føler sig dårligt informerede om skolereformen

”Der har været meget polemik om reformen på landsplan, og nogen har desværre haft en interesse i at skabe en myte om, at fremtidens folkeskole bliver en heldagsskole, hvor børnene skal gå i skole hele dagen og ikke har tid til fritidsinteresser. Men det er falsk varebetegnelse - sådan bliver det ikke. Det er meget mere relevant at tale om en ’helhedsskole’, hvor det nye er, at hele dagen på skolen bliver betragtet som et læringstilbud. Det vil sige, at læring er i centrum fra det tidspunkt, eleverne møder ind i SFO om morgenen, til de forlader den om eftermiddagen”, siger Flemming Lunde Østergaard Hansen. De ældste elever i 7.-9. klasse, som har flest undervisningstimer, forventes at skulle være i skole til kl. 15.

En af intentionerne i folkeskolereformen er, at skolen skal åbnes mod det omgivende samfund. Derfor er der lokalt i Rødovre blevet lavet partnerskabsaftaler mellem skolerne og kultur- og fritidsområdet.

”Reformen giver mulighed for, at de kreative og kunstneriske fag bliver styrket. Vi har et stort fokus på børnekultur i Rødovre, så den chance griber vi selvfølgelig. I Rødovres folkeskoler skal alle børn fremover tilbydes en kulturel dannelsesrejse, så kunst, kultur og sport bliver en integreret del af undervisningen og en helt naturlig del af børnenes liv. Alle børn får mulighed for at arbejde seriøst og indgående med alle de etablerede kunstarter”, siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Der er også indgået partnerskabsaftaler med en række andre aktører, der kan være med til at løfte folkeskolen, bl.a. bevægelseskompagniet, der skal give idéer til, hvordan bevægelse kan indarbejdes på skolerne, så alle elever bliver fysisk aktive i mindst 45 minutter om dagen.

 

Ti hurtige om fremtidens folkeskole i Rødovre

 

Hvor længe skal børnene være i skole?

Den forventede gennemsnitlige skoledag er inkl. lektiehjælp:

0.-3. klasse: kl. 8.00-14.00

4.-6. klasse: kl. 8.00-14.30

7.-9. klasse: kl. 8.00-15.00

 

Kan børnene fortsat gå til fritidsaktiviteter?

Ja.

 

Hvor mange flere undervisningstimer får børnene?

Antallet af undervisningstimer bliver forøget, og nye fag kommer til:

 

  • Der indføres engelsk fra 1. klasse.
  • Dansk og matematik tilføres én ekstra lektion i 4.-9. klasse.
  • Eleverne kan vælge et tredje sprog som valgfag fra 7. klasse.
  • 5. og 6. klasse bliver tilført henholdsvis én og to lektioner ekstra om ugen til sprogfag.
  • Der tilføres én times idræt i 1. klasse.
  • Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen.
  • Forhøjelse af håndværk og design med én lektion i 4. klasse.
  • Forhøjelse af natur og teknik med én lektion i 2. og 4. klasse.
  • Én ugentlig lektion i geografi flyttes fra 8. klasse til 7. klasse.

 

Hjemkundskab bliver omdøbt til madkundskab, og sløjd og håndarbejde bliver til ”håndværk og design”.

 

Hvad indebærer lektiecafé?

Lektiecafé er ikke et nyt tilbud i Rødovre Kommune. Det nye er, at det også er målrettet faglig fordybelse. Man behøver således ikke have lektier for, men kan komme og arbejde intenst med de fag eller områder, man har lyst til. Tilbuddet om lektiehjælp varetages af både lærere og pædagoger. Det er muligt at fravælge lektiecaféen.

 

Vil SFO’en fortsat have åbent, når skoledagen bliver længere?

Ja, SFO fortsætter og vil have åbent som hidtil. Betalingen bliver nedsat, fordi børnene går flere timer i skole og dermed færre timer i SFO.

 

Er lærernes arbejdstid blevet ændret?

Lærernes arbejdstid er blevet ændret i forbindelse med folkeskolereformen, så de skal tilbringe mere tid på skolerne. Tiden bliver bl.a. brugt på forberedelse og teamsamarbejde, fælles planlægning mellem lærere og pædagoger samt samarbejdet med forældrene.

 

Hvornår kan forældre fremover kontakte lærerne?

De enkelte skoler informerer forældrene om, hvornår man bedst kan træffe lærerne og pædagogerne i løbet af skoledagen. Udgangspunktet er, at forældrene kan kontakte lærerne i deres arbejdstid, som er mellem kl. 8 og 16. Der vil dog stadig være mulighed for at kunne afholde forældremøder og efter aftale også skole-hjemsamtaler efter kl. 16, men beslutningerne tages på den enkelte skole.

 

Hvad er understøttende undervisning?

På hvert klassetrin er der en fleksibel pulje af timer, som kan bruges til det, der giver bedst mening for den konkrete klasse – det kan være alt lige fra styrkelse af klassefællesskabet, sociale kompetencer, trivsel og faglig fordybelse. Undervisningen varetages af både lærere og pædagoger.

 

Skal børnene have idrætstøj med hver dag?

Alle elever vil fremover få mindst 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen, men eleverne skal ikke have idrætstøj med hver dag. Det vil elever og forældre få besked om, når det er aktuelt.  Det er op til den enkelte skole, hvordan de vil bruge motion og bevægelse aktivt til at styrke elevernes læring, motivation og sundhed. Man lærer bedre, når man også er fysisk aktiv i løbet af dagen.

 

Hvem samarbejder folkeskolen i Rødovre med?

Skolerne kommer til at samarbejde meget mere med det omgivende samfund, så børnene får et større indblik i verden omkring dem. Der samarbejdes bl.a. med idrætsforeningerne, musikskolen, byggelegepladserne, ungdomsskolen, bibliotekerne, Heerup Museum, SSP og Bevægelseskompagniet.

 

Mest Læste

Annonce