Velbalanceret aftale om tilbagekøbsrettigheder

Velfærd

17/12/2014 09:59

Suleman Haider

Rødovre Kommune har sammen med ni andre kommuner indgået en aftale med brancheorganisationen BL – Danske Almene Boliger. Kommunerne giver afkald på deres ret til at købe almene boligafdelingers grunde tilbage for den oprindelige salgssum. Boligafdelingerne har fået et stort afslag på 80 procent og undgår dermed de enorme huslejestigninger, som der ellers var udsigt til. Rødovre Kommune får ca. 63 mio.kr. ud af aftalen.

I alt er 25.000 almene boliger i ti kommuner i hovedstadsområdet omfattet af såkaldte tilbagekøbsrettigheder. Det betyder, at kommunerne kan tilbagekøbe grundene for de samme priser, som de for mange år siden blev solgt for. Aftalerne blev i sin tid indgået for at sikre, at grundenes fremtidige værdistigninger helt eller delvist kommer kommunen og dermed alle borgere til gode. Det sker med den nye aftale, der er indgået mellem BL – Danske Almene Boliger og de ti kommuner.

”Sagen om tilbagekøbsrettigheder er blevet betragtet som en tikkende bombe under de almene boligafdelinger, som kunne få huslejen til at eksplodere. Med aftalen mellem BL og de ti berørte kommuner har vi fået afmonteret den bombe. Nu er der skabt tryghed om økonomien. Lejerne har fået et afslag på mere end 80 procent”, siger borgmester Erik Nielsen.

Lejerne i Rødovre skulle oprindeligt betale 483 mio.kr., men slipper nu med 94 mio. kr. Tilbagekøbsårene ligger for størstedelens vedkommende i årene 2036-2077, men tilbagekøbsrettighederne giver allerede nu udfordringer for de almene boligorganisationer, fordi der ikke kan optages realkreditlån, f.eks. til renoveringer, med længere løbetid end den periode, der ligger før tilbagekøbsåret.

”Vi har fundet den rette balance i frikøbsaftalen, så der både tages hensyn til det store fællesskab i kommunen og de små fællesskaber i boligafdelingerne. Det store fællesskab med alle borgere i Rødovre får glæde af grundenes værdistigninger – nøjagtig som det var den oprindelige intention, da man i sin tid lavede tilbagekøbsretten. Samtidigt har boligorganisationerne fået et betragteligt nedslag, fordi grundene er steget så meget i værdi over årene. Hvis afdelingerne skulle have betalt det fulde beløb, ville huslejen ganske enkelt eksplodere, og mange lejere ville være tvunget til at flytte væk. Aftalen er velbalanceret, så der også tages de nødvendige hensyn til lejerne”, siger Erik Nielsen.

Med aftalen kan Rødovre Kommune forvente at få en ekstraindtægt på ca. 63 mio.kr. i 2015. Boligorganisationerne betaler de kontante frikøbsbeløb via egenkapitalen eller ved optagelse af realkreditlån med sikkerhed i ejendommene. Hvis den fornødne friværdi til låneoptagelse ikke er til stede, stiller Rødovre Kommune garanti efter reglerne i almenboligloven.

”De penge, som Rødovre Kommune modtager, kommer naturligvis almenvældet til gode”, siger Erik Nielsen.

Fakta

  • Tilbagekøbsret – eller hjemfaldsret, som retten også kaldes – er en ret, hvor kommunen kan købe en ejendom tilbage for den oprindelige salgssum.
  • Rødovre Kommune har samarbejdet med Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk og Roskilde kommuner for at få løst problemstillingen. Kommunerne har forhandlet med BL – Danske Almene Boliger, som repræsenterer de enkelte boligorganisationer.
  • I år 2000 blev der indgået aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder på almene boligafdelinger i Københavns Kommune, og i de følgende år har Aarhus, Esbjerg og Silkeborg kommuner ligeledes indgået aftaler om frikøb.
  • Lejerne i Rødovre har fået en rabat på mere end 80 procent – fra 483 mio.kr. til 94 mio.kr. Ca. 63 mio.kr. tilfalder Rødovre Kommune, og 31 mio.kr. tilfalder Københavns Kommune, som har tilbagekøbsrettigheder på nogle af afdelingerne i Rødovre.
  • Rødovre Kommune har godkendt aftalen på kommunalbestyrelsesmødet d. 16. december. De enkelte, omfattede boligorganisationer skal også godkende aftalen, inden den træder i kraft.

  

 

Mest Læste

Annonce