20% færre på sygedagpenge i Roskilde

18/11/2011 11:58

Roskilde Kommune

Et 'Tilbage Til Arbejdet' forsøgsprojekt har skabt imponerende resultater på sygedagpengeområdet i Roskilde Kommune, men finansieringen er ikke med i den nye regerings finanslov.

I løbet af 2011, hvor Roskilde Kommune har deltaget i det landsdækkende 'Tilbage Til Arbejdet' (TTA) forsøg, er det lykkedes at nedbringe andelen af sygedagpengesager med over 20 %. Samtidig er borgernes sygeforløb blevet væsentlig kortere, end de var tidligere.

På nuværende tidspunkt har kommunen det laveste antal sager, som varer over 26 uger siden marts 2009.

Målet med TTA projektet er at afprøve virkningen af nye metoder til at hjælpe syge borgere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.
En tidlig, koordineret og tværfaglig indsats er nøglebegreber i forsøget. Det betyder fx,, at socialrådgiverne kan henvise de sygemeldte borgere til TTA-teamet, som er sammensat af psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og jobkonsulenter. Herudover er der tilknyttet en klinisk enhed med speciallæger og en psykiater.

En kortere ventetid på helbredsafklaringer giver en hurtigere afklaring af den enkeltes mulighed for at genoptage arbejdet, og det er noget af det, der har haft betydning for resultaterne.

Fremtiden truet

Nu er der pludseligt opstået en ny situation, som truer fremtiden for TTA: Forebyggelsesfonden, der har finansieret de første 2 år af forsøget, har meddelt kommunerne, at det er uafklaret, om der er nogen finansiering for de sidste 6 måneder, som projektet ellers var blevet forlænget med.

- Jeg synes at det vil være brandærgerligt, hvis TTA-projektet ikke kan fortsætte i den forsøgsperiode, som vi har været stillet i udsigt, siger Evan Lynnerup formand for Beskæftigelses-og Integrationsudvalget.

- Det ser ud til, at den aftale vi var blevet stille i udsigt, er kommet i spil igen med den nye regerings behandling af finansloven. Den situation skaber en stor usikkerhed omkring fremtiden, og vi risikerer at tabe både viden og ekspertise, siger en ærgerlig udvalgsformand.

Roskilde Kommune har netop sendt endnu en henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen.
- Vi kan kun gøre den nye beskæftigelsesminister opmærksom på situationen, og så ellers håbe på det bedst mulige udfald, så de mange gode kræfter og økonomiske ressourcer, der er gået til forsøget, ikke er spildt, slutter udvalgsformanden.

Baggrund
Den forlængelse af TTA-forsøget, som kommunerne blev stillet i udsigt fra beskæftigelsesministeriet i maj 2011, ser ikke ud til at indgå i finanslovsforhandlingerne.

Allerede i marts 2011 gjorde Roskilde Kommune, på vegne af 9 deltagende kommuner, den tidligere beskæftigelsesminister Inger Støjberg opmærksom på, at den planlagte evaluering af det store landsdækkende forsøg lå for sent i forløbet.

Det betød, at regeringen ikke kunne nå at tage politisk stilling til projektets fremtid før projektperioden udløb. Dermed ville der opstå en periode, hvor kommunerne selv skulle betale for driften af TTA-projektet, indtil den politiske beslutning var klar.

Ud af de 280 mio. kr. der har været afsat på landsplan, har Roskilde Kommune fået godt 17 mio. kr. til den 2 årige periode. Kommunen har disponeret ud fra de meldinger, der er kommet fra ministeriet i maj 2011, og derfor er der ikke taget højde for i budget 2012, at der kunne opstå en kommunal finansiering af den udvidede forsøgsperiode.

I maj måned 2011 fik de deltagende kommuner en meddelelse fra Beskæftigelsesministeriet om, at der nu var en politisk aftale om at forlænge TTA-forsøget med 6 måneder til 1. oktober 2012. Den aftale ser altså ikke ud til at være kommet med i finanslovsforhandlingerne.

Den nye regering har netop lagt op til, at der i det kommende år vil komme store reformer på beskæftigelsesområdet. Indenfor sygedagpengeområdet ønsker regeringen en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær og undgå, at borgere ender på permanente forsørgelsesydelser. Det er TTA er godt bud på.

Mest Læste

Annonce