25 kommuner samarbejder om kultur

24/01/2012 10:38

Roskilde Kommune

Mandag underskrev Roskilde Kommune en ny kulturaftale sammen med 25 andre kommuner og Region Hovedstaden, der skal samle en kulturregion omkring Øresund.

Kulturaftalen bliver det første forpligtende samarbejde på tværs af kommunerne og Region Hovedstaden på kulturområdet. Visionen er, at man på sigt også kan række hånden over Øresund og skabe en samlet kulturmetropol i øresundsregionen, og derfor bærer aftalen navnet KulturMetropolØresund.

Kulturaftalen er efter måneders forberedelse nu en realitet, da repræsentanter fra de 26 kommuner og Region Hovedstaden sammen med kulturminister Uffe Elbæk mandag eftermiddag underskrev de officielle dokumenter ved et arrangement i Gjethuset i Frederiksværk.

Med den nye kulturaftale er Roskilde Kommune den første kommune til at underskrive to kulturaftaler. Roskilde er i forvejen med i en Kulturaftale for Midt- og Vestsjælland med syv andre kommuner.

- I Roskilde er vi stolte af at have et mangfoldigt kulturliv, og udviklingen på kulturområdet har i årevis spillet en central rolle i kommunens visioner. Sammen med de mange nye samarbejdspartnere i KulturMetropolØresund står vi endnu stærkere. Jeg glæder mig til, at vi fremover kan skabe nye og bedre kulturelle oplevelser for borgerne og kommunens gæster, fortæller Lars Lindskov, der som næstformand for Kultur- og Idrætsudvalget underskrev aftalen på vegne af Roskilde kommune.

Seks indsatsområder
Aftalen indeholder seks indsatsområder, der strækker sig fra børne- og ungeområdet og institutionernes møde med nye brugere til byens rum, kobling af kultur og idræt, store idrætsbegivenheder og vækst i de kreative kulturerhverv. Alle områder, hvor kommunerne ved at samarbejde kan skabe unikke oplevelser for regionens borgere og aktører.

- Kulturen skal ud i gaderne, børn og unges kreative kompetencer skal styrkes, der skal afholdes flere store idrætsbegivenheder og Øresundsregionen skal rage op i det europæiske kulturlandskab. Det er nogle af målene i den nye kulturaftale, fortæller Lars Lindskov, der finder det oplagt, at Roskilde kommune med sin centrale geografiske placering på Sjælland har kulturaftaler, der rækker både ud mod Sjælland og ind mod Hovedstaden.

Om KulturMetropolØresund
I aftalen deltager Albertslund, Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre og Stevns kommune, samt Region Hovedstaden.

Samlet dækker aftalen et område med cirka 1,7 millioner borgere, og etableres der efterfølgende samarbejde med de svenske kommuner i region Skåne, vil samarbejdet have betydning for omkring 3 millioner borgere.

Det samlede budget til projekter i kulturaftalen er 25,4 millioner kroner for perioden 2012-2015. Her har kommunerne bidraget med samlet 9 millioner kroner, Region Hovedstaden med 5 millioner kroner og Kulturministeriet med 11,4 millioner kroner.

Fakta: Målsætninger for indsatsområderne i KulturMetropolØresund

Festivaler og events

At øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt, samt at skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen.

Institutioner på tværs

At skabe kulturmøder for og mellem borgere fra alle dele af samfundet, og styrke den regionale sammenhængskraft ved at kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner drager fordel af hinandens viden, kompetencer, faciliteter og tilgang til borgere og brugere.

Unge og Kultur

At kulturregionens unge får øgede muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør i kulturregionen, og skærpe de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil.

Børn og Kultur

At børn i kulturregionen sikres møder med kunst, kunstproduktion og kreative arbejdsprocesser i rammer og former, der styrker og fremmer deres kreative, innovative og sociale kompetencer, og opleves som en naturlig og væsentlig del af børnenes hverdag.

Kultur og Fritid i det offentlige rum

At de kulturelle institutioner og tilbud spiller en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested.

Kreativ Vækst

At øge de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen.

Læs mere på www.kulturmetropol.dk

Mest Læste

Annonce