Ældre skal følges hjem efter indlæggelse

15/08/2012 11:17

Roskilde Kommune

Region Sjælland har afsat 20 mio. kr. til bl.a. at følge svækkede medicinske patienter helt hjem, når de udskrives. Det har Ældre- og Omsorgsudvalgets formand Claus Larsen tidligere foreslået regionen i et brev.

Når Regionsrådet nu har afsat 8,5 mio. kr. til at følge op på ældre medicinske patienter, der udskrives fra sygehuset, så har Ældre- og Omsorgsudvalgets formand Claus Larsen en finger med i spillet.

Han har nemlig i et brev til Regionsrådets formand Steen Bach Nielsen i september 2011 opfordret til, at regionen afsætter penge til en såkaldt ”følge-hjem-ordning”, hvor svækkede medicinske patienter følges tæt i overgangen fra sygehus til kommune.

Vi har noteret os, at Regionsrådet i budget 2012 har afsat 20 mio. kr til at iværksatte tværgående samarbejde med kommunerne, og her er det oplagt at afprøve en konkret velfunderet indsats, skriver Claus Larsen i brevet. Den opfordring har Regionsrådet nu fulgt. De 20 mio. kr. er afsat til at styrke samarbejdet mellem sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger.

- Jeg er glad for, at regionen har fulgt min opfordring. Vore ældre patienter har virkelig brug for, at der bliver taget hånd om dem, når de bliver udskrevet og skal hjem igen. Derfor skal vi selvfølgelig samarbejde på tværs af region og kommune om forløbet, så vi får koordineret indsatsen og sat den hjælp i gang, patienten har behov for, siger Claus Larsen.

Følge-hjem-ordningen består i, at personale fra sygehuset følger patienterne helt hjem efter de har været indlagt og sørger for, at der bliver en god overgang til hjemmesygeplejersken. Samtidig skal patienterne i en følge-op-ordning følges af egen læge og hjemmesygeplejerske for at undgå genindlæggelser.

Roskilde Kommune har allerede medarbejdere, der følger de indlagte borgere og sørger for, at de kan komme hjem, når de udskrives. De sørger bl.a. for evt. nødvendige ændringer i hjemmet og de sørger for, at der er et genoptræningsprogram klar.

Det betyder, at de færdigbehandlede patienter ikke optager hospitalssenge unødigt længe, fordi de venter på at kunne komme hjem. Det er godt for patienterne, og det er godt for kommunens økonomi, fordi det er kommunen, der skal betale for de dage, en udskrevet patient optager en hospitalssseng.

- Ældre- og Omsorgsudvalget har fået en orientering om regionens nye følge-hjem og følge-op ordninger, og de ser ud til at hænge fint sammen med den koordinerng, vore medarbejdere udfører. Erfaringer fra Gentofte Sygehus peger på, at vi kan spare mange unødvendige genindlæggelser, hvis vi arbejder sammen om det, siger Claus Larsen.

Følge-hjem-ordningen er med succes afprøvet af Region Hovedstaden på Gentofte Sygehus, der har haft sygeplejersker ansat til ordningen. En evalueringsrapport viser, at indsatsen både har forebygget 25 procent genindlæggelser og samtidig har sparet penge.

Tydelig effekt af indsatser

Indsatserne virker. Så kort kan det sammenfattes, efter Ældre- og Omsorgsudvalget på sit møde 14. august fik en status på ventetider til genoptræning, antallet af uhensigtsmæssige hospitalsindlæggelser af ældre samt hjemmeboendes ernæringstilstand. På alle tre områder har udvalget vedtaget særlige indsatser, og effekten er tydelig.

Ventetiden til genoptræning efter indlæggelse på sygehus var i juli måned syv dage, og den har været faldende i både 2011 og 2012. Ventetiden til vedligeholdende genoptræning er mere end halveret siden januar 2011 og er nu nede på otte dage. Har man et akut behov, kommer man endnu hurtigere i gang med at genoptræne.

Når ældre borgere indlægges på sygehus med knoglebrud, blærebetændelse, væskemangel, KOL eller en række andre sygdomme, så defineres det Sundhedsstyrelsen som uhensigtsmæssige indlæggelser, fordi de kunne undgås. En række forebyggende indsatser i hjemmeplejen har nu ført til, at antallet af den type indlæggelser falder, selv om antallet af borgere over 65 år er stigende.

Også en indsats i forhold til hjemmeboende ældre, der ikke spiser nok, har givet gode resultater. Foreløbig er der kørt et forsøgsprojekt med 50 borgere, og mere end halvdelen af dem har taget på (målt på det såkaldte Body Mass Index BMI). For syv af de deltagende borgere har projektet dog ikke kunnet knække den faldende BMI kurve.

- Jeg glæder mig meget over, at vi i Ældre- og Omsorgsudvalget har fået skubbet udviklingen i den rigtige retning. Det betyder virkelig meget for de ældre borgeres livskvalitet, at de kan komme i gang med at genoptræne med det samme, når de har behov for det. Det betyder også meget for dem, at de ikke skal ligge i en hospitalsseng, når det er unødvendigt, siger Claus Larsen.

Mest Læste

Annonce