Foreløbig besparelse: Små 2 mio. på energiprojekter

11/03/2013 14:57

Roskilde Kommune

En investering på 14 mio. kr. til energispareprojekter i kommunens bygninger giver en besparelse på 1,9 mio. kr. årligt. Yderligere 10 mio. kr. bliver investeret i solceller.

Anlægsregnskabet for kommunens energispareprojekter for 2012 viser, at investeringerne sidste år har givet en driftsbesparelse på 1.9 mio. kr. pr år fremover. Besparelsen bruges til at nedskrive den ”driftsbesparelsespulje”, som kommunen har lavet ved at optage lån til energibesparelser.

Mens der i 2012 er brugt 14 mio. kr. til energispareprojekter, er yderligere 10 mio i gang med at blive brugt til at opsætte solceller på kommunens bygninger. Det sker som del af et EU-støttet projekt sammen med Region Sjælland og en række andre Sjællandske kommuner.

De små 2 mio. kr., der foreløbig er sparet, er blevet til ved en lang række forskellige indsatser i kommunens bygninger.

Et stort område har været efterisolering og udskiftning af vinduer. Det er sket på Absalonskole, Vor Frue skole, Hedegårdenes skole, Tjørnegårdsskolen, Klostermarkskolen, Vindinge skole, Kildegården, Hobitten/Østervangskolen, Østervangskolen, Himmelev skole, Poplen og Dommervænget børnehave.

Regulering af fjernvarmen, så afkølingen af vandet bliver bedre, står for halvdelen af den samlede besparelse. Det er sket på Trekroner skole, Himmelev skole, Kildegården, Roskilde bibliotek, Kastaniehaven, Tjørnegårdsskolen, Klostermarkskolen og Lynghøjskolen.

Endelig har en del institutioner fået renoveret eller udskiftet deres belysning til mere energivenlige løsninger. Det gælder for Tjørnegårdsskolen, Dåstrup skole, Sct. Jørgens skole, Peder Syv skolen, Østervangskolen, Bernadottegården, og Hedegårdenes skole.

Institutionen Storkereden har som den eneste fået lavet et jordvarmeanlæg sidste år.

Der er på nuværende tidspunkt sat solceller på Børnehuset Arken, Baunehøjskolen, Lindebjerg skolen og Himmelev skole. I løbet af de næste måneder vil der også blive monteret solceller på Peder Syv skolen, Lynghøjskolen , Børnehuset Skademosegård ,Børnehuset Lærken, SFO Asgård og Roskilde Idrætspark.

- Tallene i regnskabet er meget opløftende læsning, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Torben Jørgensen.

- En investering på 14 mio. kr., der giver et afkast på små 2 mio. i mange år fremover, er jo meget fornuftig. Samtidig er vi nu for alvor i gang med at arbejde for at nå kommunens klimamål. Jeg er rigtig spændt på at se tallene, når solcellerne også kommer med, siger udvalgsformanden

Mest Læste

Annonce