Givende ny aftale mellem Roskilde Kommune og Roskilde Lærerforening

20/02/2013 14:14

Roskilde Kommune

Den netop indgående aftale mellem Roskilde Kommune og lærerne giver flere undervisningstimer til børnene og styrker lærernes mulighed for at arbejde målrettet med inklusion. Både borgmester Joy Mogensen og lærerformand Niels Thulin ser aftalen som et skridt fremad.

Når eleverne på Roskilde Kommunes folkeskoler spændte møder op til første skoledag efter sommerferien, tiltræder deres lærere en ny aftale med kommunen.
Denne rummer bl.a. mere undervisning til eleverne. I den tidligere aftale underviste en lærer 660 timer i gennemsnit om året. Nu stiger dette tal til 670 timer, og dermed kommer Roskilde Kommune til at ligge over landsgennemsnittet.

”Vi har nogle af landets bedste folkeskoler med nogle virkeligt dygtige lærerkræfter. Når de alle leverer flere timer, kommer det vores elever til gode, og jeg er sikker på, at skolerne vil få det optimale ud af den ekstra undervisning,” siger borgmester Joy Mogensen.

Den øgede undervisningstid udmøntes på den enkelte skole. For hver lærer betyder det, at 22 timer er flyttet fra ”tid til mindre kurser” til ”undervisningstid” (fordelt på ti timer i klassen og 12 timer til forberedelse, forældresamtaler m.m.). I Roskilde Lærerforening har man haft forståelse for kommunens ønske om flere undervisningstimer, som man derfor har valgt at imødekomme.

”Jeg er glad for, at det er lykkedes at få forhandlet god aftale på plads med Roskilde Kommune. Vi har hver især haft nogle ønsker med til forhandlingerne, og i den nuværende aftale føler jeg, at vi har formået at tilgodese alle parter,” siger Niels Thulin, formand for Roskilde Lærerforening.

Fra Roskilde Lærerforenings side var et af ønskerne, at lærerne fortsat har tid til at arbejde specifikt med øget inklusion. Roskilde Kommune har i en fem-års plan lagt op til et længerevarende arbejde med særlige tilbud til udsatte børn, og dette arbejde har foreløbigt været i gang i et års tid.
Nu sikres bedre rammer om det videre arbejde med inklusionsopgaven. Hver lærer har en årlig pulje på 15 timer til eget inklusionsarbejde, og der arbejdes målrettet med en klarere proces/procedure på den enkelte skole, bl.a. ved hjælp af inklusionsvejledere på skolerne.

”Vi er i Roskilde Lærerforening meget tilfredse med, at der til denne indsats øremærkes timer. Det sender et tydeligt signal om, at inklusion af udsatte børn er en vigtig og central opgave. Disse børn har brug for en meget målrettet indsats, som kræver øget bevidsthed fra både skoleledelserne og lærerne. Det understøtter aftalen på en god og konkret facon,” siger Niels Thulin.

Ydermere tilføjer Niels Thulin tilfredshed med aftalen, idet denne fastholder tiden til undervisningsopgaven, herunder tiden til forberedelse. Alt i alt mener begge parter derfor, at overenskomsten er et skridt fremad – med et øget fokus på de mere sårbare børn.

”Vi har fra politisk side haft et klart ønske om, at lærerne skal tilbringe flere timer med børnene – og samtidigt klædes bedst muligt på til at inkludere de børn, som er udsatte. Børn som ellers netop risikerer at blive ekskluderet fra både de faglige og de sociale fællesskaber. Selv om skolerne i Roskilde Kommune allerede nu gør det virkelig godt, kan man altid blive bedre – og det vil i sidste ende kunne styrke de børn, som trænger allermest,” siger borgmester Joy Mogensen.

Mest Læste

Annonce