Hjælp til selvhjælp virker

14/06/2012 13:30

Roskilde Kommune

Evaluering viser, at foreløbig 300 af 500 borgere i Roskilde er blevet helt eller delvis selvhjulpne efter en indsats fra Roskilde Kommune.

En hjælp til selvhjælp indsats, som Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede for godt to år siden, har virkelig båret frugt. Det viser den evaluering, udvalget netop har fået forelagt. Hjælp til selvhjælp har til hensigt at få ældre borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp, til at blive mere selvhjulpne. Indsatsen startede i efteråret 2010.

Resultaterne er ikke udeblevet. Samlet har ca. 500 borgere indtil videre været i hjælp til selvhjælps forløb, hvor de for eksempel har lært at klare støvsugningen selv eller tage støttestrømper på. 200 borgere er fortsat i gang med forløb og næsten 300 borgere er blevet helt eller delvis selvhjulpne. Omlægningen har siden starten i 2010 medført en kommunal besparelse på i alt 3 mio. kr. Samtidig viser evalueringen, at borgernes livskvalitet er steget.

- Det er fantastiske resultater, vi ser på ældreområdet i Roskilde med hjælp til selvhjælp. Det er jo dejligt, at vi kan opnå en besparelse, når vi arbejder systematisk med hjælp til selvhjælp. Men endnu bedre er det, at borgerne er tilfredse. Livskvalitet handler for de fleste borgere også om at være uafhængig af hjælp og selv kunne gøre så meget som muligt i hverdagen. Jeg er glad for, at det er hele udvalget, der bakker op om denne omlægning på ældreområdet, siger formand for Ældre- og Omsorgsudvalget Claus Larsen.

Det er ikke alle borgere, som kan få glæde af hjælp til selvhjælp. Men de borgere, der kan, starter i et træningsforløb, der har til hensigt at gøre borgeren uafhængig af hjælp. Roskilde Kommune fortsætter hjælp til selvhjælp indsatsen med fuld opbakning fra et tilfreds Ældre- og Omsorgsudvalg.

Beboere sparer penge på fælles varme- og vandmålere
Det kommende plejecenter Trekroner og HP-Huset opføres som såkaldt passivhus, der har et meget lavt energiforbrug.
Byggeriet er oprindeligt planlagt med individuelle forbrugsmålere. Administrationsudgiften til individuel måling af vand og varme viser sig dog at være væsentlig større end det beregnede forbrug og de udsving, der vil være i forbruget. På den baggrund har både Ældre- og Omsorgsudvalget samt Forebyggelses- og Socialudvalget besluttet at installere en fællesmåler i stedet for individuelt at måle den enkelte beboers forbrug af vand og varme. Udgiften til vand og varme vil herefter være ens for alle boliger. For den enkelte beboer betyder det, at der spares ca. 1500 kr. om året. Måling af el forbliver dog individuel.

Mest Læste

Annonce