Hjemtager kørsel til dagcentre og træning

07/04/2011 00:00

Roskilde Kommune

I forbindelse med et genudbud af kørselen til dagcentre og træning har Roskilde Brandvæsen, der er ejet af Roskilde Kommune, vundet opgaven. Brandvæsenet har afgivet et såkaldt kontrolbud. Et kontrolbud er kommunens bud på sin egen opgave. Når kommunen har sendt en opgave i udbud, kan kommunen således vælge selv at udarbejde et kontrolbud. Derved kan udbyderen bedre vurdere, om det er en god ide at udlicitere den pågældende opgave.

Roskilde Kommune har i alt modtaget 9 tilbud på løsning af opgaven. Efter en konkret og individuel vurdering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, har det vist sig, at Roskilde Kommune er bedst tjent med selv at løfte opgaven fremover.

Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede derfor på sit møde tirsdag den 5. april at tage kørselen hjem til kommunen. De vigtigste grunde til det er:

* Roskilde Brandvæsen har leveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
* Roskilde Brandvæsen har samlet set leveret gode og præcise beskrivelser af, hvordan tildelingskriterierne ”service” og ”kvalitet” skulle udføres i hverdagen.

Da opgaven første gang blev sendt i udbud i efteråret 2010, bød Roskilde Brandvæsen ikke på den. Det skyldes, at Brandvæsenet var i gang med et omfattende arbejde med at udvide ambulancetjenesten til et stort nyt område. Derfor var der ikke på det tidspunkt ressourcer til at udarbejde et kommunalt kontrolbud.

En fejl i udbudsmaterialet betød imidlertid, at opgaven måtte sendes i nyt udbud. Og da udbuddet for kørsel til dagcentre og træning igen blev udsendt i 2011, havde de centrale medarbejdere i Roskilde Brandvæsen nu ressourcer og tilstrækkelig tid til at lave de nødvendige kalkulationer og vurderinger for at byde på opgaven. Og det endte altså med bedste og billigste bud.

I dag er der flere forskellige leverandører, der kører til daghjem og træning for kommunen. Disse kontrakter opsiges nu, så Roskilde Brandvæsen overtager kørselen til daghjem pr. 1. juni 2011 og kørselen til træning pr. 1. februar 2012.

Mest Læste

Annonce