Roskilde investerer 25 millioner i energibesparelser

09/05/2012 14:17

Roskilde Kommune

Roskilde Kommune investerer 25 mio. kr. i energibesparelser i 2012. Halvdelen af pengene går til solceller. Teknik- og Miljøudvalget er på sit seneste møde blevet orienteret om kommunens energispareprojekter for 2012. Halvdelen af bevillingen på 25 mio. kr. bliver brugt til montering af solceller på de kommunale bygninger.

Årsagen til at Roskilde Kommune i år satser så massivt på montering af solceller er, at prisen nu er faldet så meget, at det er blandt de mest rentable investeringer.

Desuden har Roskilde sammen med Region Sjælland og en række andre sjællandske kommuner fået tilsagn om støtte fra EU til etablering af solceller.

Kommunerne vil i fællesskab udbyde leverancen af solceller for at opnå den bedste pris og kvalitet.

Roskilde Kommune har allerede monteret solceller på 2 bygninger. Sidste år blev der monteret 400 m2 solceller på taget af rådhuset og 134 m2 på klubhuset i Svogerslev Idrætspark, og alt tyder på, at panelerne yder som lovet.

Et andet område, der i år vil blive satset mere på end de foregående år, er renovering af belysning. Også her har ny teknologi, lavere produktpriser og stigende elpriser medført, at det nu i højere grad er muligt at finde rentable projekter. Der er planlagt projekter på Peder Syv skolen, Dåstrup skole, Himmelev skole og Bernadottegården.

- Vi laver i disse år nogle investeringer, der virkelig giver god mening, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Torben Jørgensen.

- Fra 2009 til 2011 har vi gennemført energispareprojekter i kommunale ejendomme for 34 mio. kr. De gennemførte projekter giver en årlig besparelse på 3,5 mio. kr. Vi har altså en tilbagebetalingstid på ca. 10 år. 2012-projekterne regner vi også med tjener sig hjem på ca. 10 år. Det er altså en god gevinst både for miljøet og den kommunale pengepung, siger udvalgsformanden.

Fakta:
Som led i Roskilde Kommunes klimapolitik er der siden 2009 gennemført eller planlagt energispareprojekter i kommunale ejendomme for 59 mio. kr.

De foregående år har projekterne i høj grad handlet om at udskifte gamle ventilationsanlæg og gaskedler samt at efterisolere. Disse tiltag fortsætter også i 2012. I år renoveres ventilationsanlæg på Himmelev skole og på Lynghøjskolen. Der vil blive foretaget flere kedeludskiftninger og et par elopvarmede bygninger vil blive forsynet med gaskedel eller jordvarmeanlæg.

Indsatsen sætter også fokus på fjernvarmeafkølingen. Det er langt fra alle kommunens ejendomme, der udnytter fjernvarmen godt nok. Det betyder, at mange institutioner betaler mere end nødvendigt for deres varme. Roskilde Kommune gør derfor i år en intensiv indsats for at forbedre afkølingen i de 10 ejendomme med dårligst afkøling.

Foruden at reducere energiforbruget bidrager energispareprojekterne også til en generel forbedring af de kommunale ejendomme. I forbindelse med gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter bliver bygningerne efterisoleret og vinduer bliver skiftet til nye tætte vinduer med energiglas. I år bliver bl.a. facaderne på Østervangskolen renoveret.
 

Mest Læste

Annonce