Roskilde Kommune øger indsats for at opkræve skattegæld

Politik

02/12/2015 15:31

Nick Allentoft

”Det er kritisabelt, at SKAT løber fra en af sine kerneopgaver. Det svarer til, hvis kommunen skrev til borgerne: Kommunen rydder ikke længere sne på vejene eller underviser børn i folkeskolen. Den må I selv ordne fremover,” siger borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen og fortsætter:

På økonomi-udvalgsmødet onsdag den 2. december blev det besluttet, at kommunen vil øge indsatsen for at opkræve restancer, for ikke at blive snydt for et to-cifret millionbeløb.

”Det er kritisabelt, at SKAT løber fra en af sine kerneopgaver. Det svarer til, hvis kommunen skrev til borgerne: Kommunen rydder ikke længere sne på vejene eller underviser børn i folkeskolen. Den må I selv ordne fremover,” siger borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen og fortsætter:

”Det er udtryk for en stigende og urimelig tendens - hvor staten render fra såvel opgave som regning. F.eks. på asylspørgsmålet, hvor staten sender flygtninge til kommunerne – vel at mærke uden, at pengene følger med til at dække omkostningerne. Det er unfair og tvivlsom administration. Men i Roskilde Kommune vil vi ikke acceptere, at de betalende borgere bliver snydt for mange millioner kroner årligt, og derfor gør vi en ekstra indsats for at kompensere for statens ansvarsforflygtigelse,” slutter Joy Mogensen.

At SKAT er stoppet med at opkræve restancer, betyder, at de hverken lønindeholder, foretager udlæg eller modregner. Kommunerne har ikke beføjelser til at opkræve gæld som SKAT, og vil have fokus på at kontakte borgere og virksomheder.

Hvis kommunen ikke havde valgt at øge indsatsen på opgaven, som SKAT har bortprioriteret, så ville det betyde mistede indtægter på 1,9 millioner kroner i 2015 og ca. 11 millioner kroner årligt i 2016 og de efterfølgende år.

 

Økonomiudvalget har besluttet

1.       Indsatsen for at inddrive restancer hos borgere og virksomheder øges som følge af, at SKAT har stoppet inddrivelsen

2.       Der gives en udgiftsbevilling på 0,6 millioner kroner i 2016 og 0,4 millioner kroner i 2017 til finansiering af medarbejder og anskaffelse og drift af en digital løsning til inddrivelse af gæld.

 

Mest Læste

Annonce