Så kommer Team Succes også til Roskilde!

12/12/2012 10:29

Roskilde Kommune

Unge med anden etnisk baggrund skal lære at udnytte deres egne ressourcer og tro på sig selv. Det mener stifterne af Team Succes, som motiverer de unge til at få en uddannelse og få styr på deres liv. Nu åbner foreningen en ny afdeling i Roskilde.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har her til aften besluttet at yde støtte til etablering af Team Succes i Roskilde Kommune. Foreningen er primært båret af frivillige kræfter og arbejder for at hjælpe unge med anden etnisk baggrund til at opnå succes både privat og uddannelsesmæssigt.

Team Succes blev grundlagt i Vejle i 2007 af 6 unge med anden etnisk baggrund, som ønskede at hjælpe andre godt på vej. Foreningen fungerer primært ved hjælp af frivillige kræfter med ressourcestærke unge, der fungerer som rollemodeller og skoles til at kunne hjælpe andre. De unge mænd bag Team Succes ønskede at gøre op med problemer som manglende uddannelse og stigende problemer med bandedannelse blandt de unge i Vejle.

I arbejdet med de unge bygger Team Succes’ metode på nøgleord som professionalisme, seriøsitet, krav og belønning. Der lægges stor vægt på at skabe de rette rammer, som signalerer stil og målrettethed. Arbejdsmetoden er inspireret af erhvervslivet, og de unge bliver mødt med både krav og disciplin, hvilket virker motiverende, udviklende og øger udbyttet af indsatsen.

Team Succes har særligt fokus på at understøtte de velfungerende og målrettede unge med boglige forudsætninger, som eksempelvis mangler gode rollemodeller. Team Succes har dog også positive erfaringer med at hjælpe unge med mindre gode boglige forudsætninger, så de ligeledes kommer i gang med en uddannelse.

Team Succes’ vision er, at unge i Danmark skal være førende i verden, hvad angår gennemførelse af en ungdoms- og videregående uddannelse. Derfor arbejder foreningen med fokus på den faglige udvikling. Ud over den traditionelle form for lektiehjælp lærer medlemmerne at strukturere og organisere deres skoleforløb. På længere sigt er målet, at medlemmerne føler sig parate og motiverede til at gennemføre en videregående uddannelse.

Samtidigt gennemgår alle medlemmer et forløb i personlig udvikling med emner som for eksempel kommunikation, konflikthåndtering, personlig ledelse, sund livsstil, disciplin, selvbeherskelse, personlige mål og sociale spilleregler. De unge opfordres også til at tage fritidsjobs, så de lærer at tage ansvar, at begå sig på arbejdsmarkedet, og får indsigt i økonomi og planlægning.

”Jeg er meget imponeret over den måde, de unge formår at hjælpe andre unge på. Efter at være blevet præsenteret for Team Succes, har jeg ikke været i tvivl om, at vi vil kunne få stor glæde af en afdeling i Roskilde. Der er store ressourcer blandt vores unge med anden etnisk baggrund, og jeg tror, at den særlige forståelse, de har for hinanden indbyrdes, betyder rigtig meget i denne sammenhæng,” siger Evan Lynnerup, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

I Vejle har foreningen nu omkring 120 medlemmer, og har siden åbnet nye afdelinger i Odense, København, Århus, Holbæk og Fredensborg. I Vejle har årlige statusrapporter for Team Succes vist en markant karakterfremgang blandt medlemmerne.

Målingerne, som omfatter de 37 nyeste medlemmer, viser, at blandt folkeskoleeleverne er gennemsnitskarakteren steget fra 5,4 til 6,9 fra 2008-2009, og fra 2010 – 2011 er gennemsnitskarakteren yderligere steget fra 6,9 til 8,1.

For medlemmerne, som er i gang med en ungdomsuddannelse, er gennemsnitskarakteren steget i
2008-2009 fra 6,1 til 6,9, og i 2011 var gennemsnitsniveauet karakteren 7. Rapporten viser også, at markant flere af de unge har fået fritidsjobs i perioden.

Team Succes drives primært af frivilligt arbejde, og blandt de unge i Roskilde Kommune med en anden etnisk baggrund falder idéen i rigtig god jord.

”Jeg tror, at der er mange unge mennesker i Roskilde Kommune, som mangler et fællesskab. Et fællesskab hvor de kan hjælpe hinanden, et fællesskab hvor de kan styrke deres faglige kompetencer, og et fællesskab hvor de kan udvide deres sociale netværk. I den forbindelse mener jeg, at oprettelsen af en Team Succes forening i Roskilde kommune vil være medvirkende til at nå ud til disse unge og være en hjælpende hånd til at styrke dem fagligt og socialt,” siger Musa Temur, som er næstformand i Integrationsrådet.

Samme holdning har Naheed Ahmad, som blev student i sommer. Hun mener, at hun selv kunne have haft megen glæde af en forening af den art.

”Roskilde er et ideelt sted for Team Succes. Jeg har savnet sådan et netværk, mens jeg var i gang med min ungdomsuddannelse. Jeg kan forestille mig, at Team Succes vil samle rigtigt mange unge fra Roskilde og de omkringliggende byer,” siger Naheed Ahmad.

I forbindelse med etablering af lokalafdelingen vil Team Succes modtage økonomisk støtte til fra Roskilde Kommune. Herudover er foreningens økonomi baseret på medlemmernes kontingenter samt om muligt støtte fra både private og virksomheder. På længere sigt forventer Team Succes at være økonomisk bæredygtig uden støtte.

Der afsættes derfor 700.000 kr. til støtte til opstart af Team Succes. Midlerne findes indenfor allerede bevilgede puljer.

Team Succes har vundet integrationsprisen i 2009 og Frihedsprisen i 2011. På hovedkontoret i Vejle glæder foreningens projektleder/generalsekretær sig meget over den positive modtagelse i Roskilde.

”Jeg ser et stort behov og potentiale for en Team Succes Roskilde, og mange af de unge er i forvejen godt bekendt med foreningen og dens aktiviteter. Både forældre og unge har ytret ønske om en sådan forening, idet foreningen er særdeles godt "brandet" i de etniske miljøer. Samtidig ser jeg Team Succes som et godt supplement til de allerede eksisterende tilbud, hvor samarbejde og vidensdeling kan styrke den samlede indsats for at hjælpe Roskildes unge, siger Fouzi Abdelrazik. 

Mest Læste

Annonce