Samskabelse: Roskilde skaber nyt vidensnetværk

Ledelse

27/11/15 11:11

Nick Allentoft

Vil skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling og afprøvning af nye løsninger, hvor kommunen, sygehus og festival fungerer som testplatform.

Roskilde Kommune skal være endnu bedre til at understøtte, tiltrække og fastholde store og mellemstore virksomheder. Derfor blev IQ i går født.

På en stiftende generalforsamling i går aftes blev 8 virksomheder, 14 videninstitutioner samt Roskilde Kommune enige om at danne foreningen IQ . Et netværk, hvor man gensidigt støtter hinanden – med ambitionen om at skabe vækst og arbejdsplader i kommunen.

Læs mere om samskabelse her

-       Viden skaber vækst og gør små virksomheder til store. Roskilde Kommune har allerede en styrkeposition som en erhvervsvenlig kommune med stærke forskningstraditioner. Vi har mange små virksomheder, men vi vil gerne have flere mellemstore og store virksomheder i kommunen. IQ vil bl.a. hjælpe virksomheder med at få den kvalificerede arbejdskraft de hungrer efter. Derfor skal der lyde en stor tak til alle stiftende medlemmer -  for at danne foreningen IQ, som et formelt netværk, der kan løfte virksomhederne, siger borgmester Joy Mogensen.

IQ er en medlemsdrevet og medlemsejet forening, som skal sikre de lokale virksomheder viden til vækst i tæt samarbejde med de mange videns- og uddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune. Der er ikke tale om en lukket eksklusiv klub, men om en forening for alle. Foreningen finansieres og drives af medlemmerne.

Chr. Hansen, en stor virksomheder i Roskilde, er gået med i IQ og fabrikschef Espen Terstrup er valgt ind i den nye bestyrelse.

-       Jeg er helt sikker på at kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i langt højere grad kan udnytte hinandens kompetencer og ideer på tværs og på den måde skabe værdi for borgere, investorer og kunder. Det er flere eksempler på andre kommuner på Sjælland, der har arbejdet med dette koncept og har fået skabt en masse innovation, grønnere processer og nye arbejdspladser ved at bruge og lære af hinanden. Desuden er jeg ikke i tvivl om at det bliver en sjov og interessant rejse for os alle. Så vi er fra Chr-Hansens rigtig glade for at IQ er blevet en realitet og jeg ser frem til at få startet arbejdet op, siger Espen Terstrup.

Erhvervsakademi Sjælland glæder sig også til at deltage aktivt i samarbejdet i IQ. Jens Lautrup Nørgaard, udviklingschef i Erhvervsakademi Sjælland og nyt medlem af bestyrelsen, siger.

-       Erhvervsakademiet arbejder ud fra devisen om, at man bliver klogere af at dele sin viden med andre, og med akademiets udtrykkelige formål om at levere løsningsorienteret viden til og i samarbejde med erhvervslivet i Region Sjælland er IQ en meget spændende og lovende platform for udvikling og videnudveksling til gavn for erhvervslivet og for videninstitutionerne. Erhvervsakademiet vil bidrage med sit bedste til at den ny og lovende samarbejdsmodel mellem erhverv, videninstitutioner og kommune får succes - med at skabe udvikling, vækst og arbejdspladser, siger Jens Lautrup Nørgaard, udviklingschef i Erhvervsakademi Sjælland.

Roskilde Kommune, dens forsknings- og uddannelsesinstitutioner og private virksomheder arbejder hver især og i samarbejde med hinanden om at realisere den ambitiøse vision om Roskilde som en internationalt førende hub for grøn energi.

Når bestyrelsen igangsætter arbejdet i det nye år, så skal endnu flere virksomheder have tilbuddet om at være med. IQ skal lige nu i gang, have ansat en sekretariatsleder og have fundet en egnet lokalitet.

 

FAKTA:

Foreningens formål, som besluttet på generalforsamlingen, er

• At skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling og afprøvning af nye løsninger, hvor kommunen, sygehus og festival fungerer som testplatform

• At sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og uddannelsesinstitutioner

• At styrke ’fødekæden’ fra folkeskole til videre uddannelse og arbejde gennem udveksling af viden

• At markedsføre aktørerne og området ift. innovation og viden i erhverv, uddannelse og byudvikling

• At skabe sammenhæng gennem netværk

På den stiftende generalforsamling er følgende valgt til bestyrelsen for IQ

Fra virksomhederne

-          Morten Schou Andersen, De Forenede Dampvaskerier A/S (2 år)

-          Kurt Nielsen-Dharmaratne, Senior projektchef, Rambøll (2 år)

-          Bo Jørgensen, administrerende direktør, Boligselskabet Sjælland (3 år)

-          Esben Terstrup, fabrikschef, Chr. Hansen (3 år)

-          Henrik Rasmussen, Administrerende direktør i Roskilde Festival (suppleant, 1 år)

Fra videns- og uddannelsesinstitutionerne

-          Helle Gaub, vicedirektør, Roskilde og Køge sygehuse (2 år) 

-          Jens Lautrup Nørgaard, udviklingschef, Erhvervsakademi Sjælland (3 år)

-          Allan Grønbæk, leder, RUCInnovation, RUC (3 år)

-          Johnny Vinkel, rektor, Himmelev Gymnasium (2 år)

-          Glenny Hansen, Uddannelsesdirektør, Zealand Business College, ZBC (suppleant, 1 år)

Fra Roskilde Kommune

-          Repræsentanter fra Byrådet udpeges

Annonce