Støttekroner til beskæftigelsesprojekter fordelt

30/01/2013 11:46

Roskilde Kommune

Tre gode projekter slap gennem nåleøjet, da det lokale beskæftigelsesråd (LBR) fordelte midlerne for 2013. Projekterne har fokus på langstidsledige og mulige iværksættere.

Godt en million kroner er blevet fordelt på tre projekter, som nu – forhåbentlig – vil skaffe jobs til flere ledige i kommunen. Fra LBRs side har der i år været ekstra fokus på de ledige, som i første halvår af 2013 mister deres dagpengeret.

”Vi står i en speciel situation, fordi en del af disse mennesker risikerer helt at miste deres forsørgelsesgrundlag. Derfor forsøger vi i Roskilde Kommune at gøre noget ekstra og understøtte de ledige med et så skræddersyet tilbud som muligt,” siger Evan Lynnerup, som både er formand for LBR og for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Roskilde Kommune.

Det første projekt er ”Fastholdelse af jobrotation”, som modtager 400.000 kroner i støtte.
Projektets formål er at afhjælpe langtidsledighed gennem anvendelse af jobrotation og at sikre opkvalificering gennem uddannelse af ansatte med mange forskellige uddannelsesbaggrunde.
Projektet bygger videre på ”Fremme af Jobrotation” fra 2012, hvor der allerede er etableret kontakter til virksomheder, faglige organisationer, a-kasser og uddannelsessteder.
Projektets målgrupper er: Langtidsledige fra matchgruppe 1 – dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Der er ekstra fokus på målgruppen ledige, der er i risiko for at miste deres dagpengeret. Fra 2013 er der – som noget nyt – mulighed for at ledige på alle uddannelsesniveauer kan deltage i jobrotationsordningen.

Det andet projekt er ”På vej til job – eller uddannelse”, som modtager 435.000 kroner.
Projektets formål er via en sammenhængende, individuel og håndholdt indsats, at opnå ordinær beskæftigelse til langtidsledige, der falder for dagpengeretten.
Målgruppen for projektet er 50 langtidsledige, med særlig fokus på akutmålgruppen. Forsikrede ledige har derfor fortrinsret, men udvalgte kontanthjælpsmodtagere vil også kunne bruge tilbudet, ligesom andre langtidsledige med forældede kompetencer og langtidsledige med funktionsnedsættelse.
Der arbejdes med såvel uddannelse som virksomhedspraktik, kurser, efteruddannelse og løntilskud samt evt. jobrotation.

Det tredje projekt ”think;act;rethink – Kompetencer til fremtidens arbejdsmarked” modtager en bevilling på 166.380 kroner og retter sig mod ressourcestærke ledige, herunder nyuddannede som mangler tilknytning til arbejdsmarkedet.
Gennem projektet motiveres og styrkes ledige til at skabe deres egne job. Der er fokus på at se sin ledighedsperiode som en fremadrettet proces med mulighed for aktivt at gøre noget for sin jobsituation, og på at kunne tackle de negative sociale konsekvenser, som ledighed kan have.
Deltagerne i projektet skal arbejde i team/netværk, der skal udvikle og iværksætte nye ideer til jobs. Projektet tager afsæt i tidligere projekter, der fokuserer på at gå fra jobsøger til jobskaber, som enten selv starter virksomhed, skaber et job til en anden person eller sælger sig selv i projektansættelse i en anden virksomhed.

”Det er tre stærke projekter, vi har valgt at satse på i år. Med mange gode kræfter og fælles nytænkning, har jeg stor tillid til, at disse projekter vil kunne ændre situationen for en stribe af deltagerne, så de kommer i arbejde,” siger Evan Lynnerup.

I alt havde 8 projekter søgt om økonomisk støtte. Mødet i LBR fandt sted d. 16. januar.
 

Mest Læste

Annonce