Sundhedsstyrelsen anbefaler Hjulet

Velfærd

21/03/2013 12:03

Roskilde Kommune

En lille drejelig papskive, som er skabt i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Sygehus, får det blå stempel af Sundhedsstyrelsen og anbefales til andre kommuner.

Når Roskilde Kommunes medarbejdere i Hjemmeplejen besøger borgerne, har de en lille drejelig papskive med i lommen. Hjulet, som papskiven hedder i daglig tale, kommer op af lommen, når medarbejderne skal vurdere, om der sker ændringer hos de ældre borgere, de besøger. Det kan fx være tegn på sygdom, som medarbejderne via Hjulet kan blive bedre til at observere og reagere på.

Hjulet er blevet til i et samarbejde mellem kommunen og geriatrisk team på Roskilde Sygehus. Det har seks fokuspunkter, fx ”Hjemmet”, ”Spise/drikke” og ”Fysiske klager”. For hver punkt kan man dreje sig frem til, hvad man skal være opmærksom på. Og ideen er så god, at Hjulet af Sundhedsstyrelsen anbefales som værktøj til tidlig opsporing i ét af initiativerne i Regeringens Nationale Handlingsplan for den ældre medicinske patient.

- Hjulet er en lavpraktisk løsning, som er designet til, at medarbejderne kan bruge det i hverdagen, ude hos de ældre borgere. Det er faktisk lavet, så det kan være i kittellommen! Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan nye ideer opstår, når vi samarbejder på tværs af sektorer. Og på det punkt er vi langt fremme her i Roskilde Kommune, hvor vi har et godt samarbejde med Roskilde Sygehus, til gavn for vore ældre borgere, siger formanden for Ældre- og Omsorgsudvalget Claus Larsen.

Hjulet blev præsenteret ved KL´s Innovationsdag i Odense 7. december 2011, hvor Roskilde Kommune i kategorien ”Den store pris” vandt 2. præmien for projektet ”Helhed i indsatsen for den ældre medicinske patient”, hvori Hjulet indgår.

Roskilde Kommune og sygehusets geriatriske team arbejder nu på at udvikle et digitalt hjul i samarbejde med et privat firma, som kan lægges ud på hjemmehjælpernes små håndholdte computere (PDA’er). Ad den vej kan oplysningerne gå videre til omsorgsjournalen og på længere sigt måske også til praktiserende læger og sygehus.

Mest Læste

Annonce