Tilsynet frifinder Roskilde for mistanke om bestikkelse

10/5/12 9:14

Roskilde Kommune

Der er tale om en pure frifindelse. Så kort kan der konkluderes på et brev fra Tilsynet ved Statsforvaltningen Sjælland til Roskilde Kommune om en mistanke om bestikkelse, som for få måneder siden blev rejst af både politikere og medier.

Baggrunden var en gave på to kunstgræsbaner fra Roskilde Festival til Roskilde Kommune, som tidsmæssigt faldt sammen med ekspropriationen af en ejendom tæt ved dyrskuepladsen i Roskilde, hvor festivalen afholdes.

        Læs udtalelelse fra Tilsynet

Borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen, siger:

"Påstanden om bestikkelse har hele tiden været grundløs og grebet ud af den tomme luft. Og i virkeligheden en fornærmelse mod kommunen og dens borgere. Det er beskæmmende, at både folketingspolitikere fra de konservative og Liberal Alliance bare er kørt med på den. Jeg håber, at det giver stof til eftertanke, at Tilsynet nu pure frifinder kommunen. Og hvis dem, der var mest usaglige og polemiske i sagen har nogen politisk anstændighed, bør de erkende, at de tog fejl og give kommunen en undskyldning".

Joy Mogensen understreger, at eksproprieringen af ejendommen ved Dyrskuepladsen fortsætter uanfægtet.

"Forhåbentligt får det de mest ophidsede kræfter til at indse, at de har kæmpet mod spøgelser. Sagen fortjener at komme ned på jorden. Det er lykkedes at samle alle interessenter bag den omfattende lokalplan. Det har krævet fleksibilitet og forhandlingsvilje fra alle aktører. To grundejere har efter forhandling solgt deres grunde og ejendomme til kommunen til markedsprisen. En tredje grundejer kræver - som den eneste - byzonepris for landbrugsjord. Kommunen har hverken politisk eller juridisk mulighed for at tilbyde en enkelt grundejer, hvad der svarer til cirka 40 gange markedsprisen for jorden. Vi kan ikke pludselig forvandle jern til guld. Derfor har vi desværre måtte gribe til ekspropriation," siger Joy Mogensen.

I svaret fra Tilsynet hedder det bl.a.:

"Vi finder ikke er grundlag for at antage, at Roskilde Kommune ved at modtage 2 kunstgræsbaner fra Roskilde Festival har handlet retsstridigt, eller at kommunen i øvrigt i den forbindelse har varetaget ulovlige eller usaglige hensyn i forhold til den lovgivning, som vi fører tilsyn med. Vi finder derfor ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. § 48a i lov om kommunernes styrelse."

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce