Vi gør det der virker i Roskilde

08/04/2011 13:02

Roskilde Kommune

Tirsdag var mere end 1500 pædagogisk ansatte på fritidshjem, SFO, skoler og i klubber i Roskilde samlet til pædagogiske forelæsninger om LP-modellen af ophavsmanden selv, professor Thomas Nordahl.

Tirsdag den 5. april samlede Roskilde Kommune samtlige pædagogisk ansatte på skoler, SFO, fritidshjem og i klubber til pædagogiske forelæsninger i Roskilde Hallerne under temaet Vi gør det der virker. Fremmødet rundede imponerende 1500 pædagoger og lærere, som alle fik et fælles fodslag til at arbejde med LP-modellen i hverdagen fra modellens ophavsmand professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark samt en række andre oplægsholdere.

LP-modellen er en systemisk metode til at arbejde målrettet med inklusion og trivsel. Elever med problemer bliver til elever i problemer, når man ved hjælp af modellen går bort fra at se isoleret på eleven og over til at fokusere på elevens interaktion med omgivelserne. LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse, og modellen bruges i dag på alle skoler, fritidshjem og SFO’er i Roskilde Kommune. Klubberne er nyeste skud på stammen i LP sammenhæng i Roskilde. De skal til at indføre modellen i de kommende år.

Ny kortlægning

Forud er gået 2½ år siden man begyndte arbejdet med LP-modellen i Roskilde. En ny kortlægning af resultaterne af arbejdet med LP-modellen i Danmark lavet af UC Nordjylland viser tydelige resultater. Kortlægningen offentliggøres først i næste uge, men allerede til forelæsningen kunne professor Thomas Nordahl løfte sløret for, at der er sket en mærkbar positiv udvikling på de år LP-modellen er blevet brugt i Danmark.

- På de danske skoler der bruger LP-modellen, er der sket en forbedring af undervisningen, som har ført til, at færre elever har behov for specialundervisning, fortalte Thomas Nordahl, professor ved Høgskolen i Hedmark under forelæsningen.

Som led i kortlægningen har man spurgt 30.000 elever, som også selv vurderer, at de trives bedre nu end i 2008 før LP-modellen blev indført. Og elever der trives lærer som bekendt bedre end dem, der ikke gør.

- Vi venter spændt på offentliggørelsen af kortlægningen, så vi specifikt kan se på resultaterne fra skolerne i Roskilde. Indtil da kan vi glæde os over en vellykket dag, hvor størstedelen af Roskildes lærere og pædagoger på fritidshjem, SFO’er og klubber deltog og blev klogere på, hvordan vi skaber en hverdag, hvor vores børn og unge trives og dermed også lærer bedre, udtaler Jesper Tangbæk, Direktør for Børn og Kultur i Roskilde Kommune.

Mest Læste

Annonce